Teveel meisjes en vrouwen in Bangladesh kijken liever niet in de spiegel. Erger nog. Door de vreselijke littekens in hun gezicht wil niemand hen meer zien. Voor hen vaak geen huwelijk, gen werk en soms zelfs geen welkom meer in de familie. Wilt u eraan bijdragen dat deze meisjes weer in de spiegel durven kijken? Dat ze zichzelf zien zoals God hen ziet, als prachtige vrouwen, geschapen tot eer van Hem?

3xM wil doorgaan met het uitzenden van wekelijkse televisie programma’s om thema’s als zuurgooien, sexuele intimidatie en vrouwen/kinderhandel aan de kaak te stellen. Dat kan alleen met uw steun. Maak vandaag uw bijdrage over. Alvast hartelijk dank!

Automatische incasso

Ga door naar de website