Methodologie onderzoek

Unieke positie in de markt van zendingsorganisaties

Methodologie onderzoek

Van 2018 tot en met 2021 hebben we in vijf landen onderzoek laten doen naar de effectiviteit van de methoden van 3xM. De onderzoekers concludeerden het volgende:

  • De partners van 3xM zijn erg goed in het samenbrengen van verschillende kerken, aangezien hun lokale Raden van Bestuur allemaal lid zijn van verschillende lokale kerken.
  • Ons onderzoek bevestigt dat alle partners van 3xM ijverig een follow-up bieden aan de kijkers van hun programma door hen in contact te brengen met getrainde christelijke nazorgmedewerkers.
  • De christelijke nazorgmedewerkers die contact hebben met de kijkers en lezers van de programma’s en de social media berichten verbinden hen actief met lokale christenen waar zij wonen. In Pakistan en Afghanistan is dit een zeer gevaarlijk proces dat langzaam en discreet moet worden uitgevoerd.
  • De laatste stap van het missionaire proces van 3xM, het discipelen van jonge christenen, wordt uitgevoerd door de partnerorganisaties van 3xM in alle vijf de landen van dit onderzoek. De discipelschapstrategieën omvatten online bijbelprogramma’s, telefonische discipelschapgroepen, persoonlijke begeleiding en bijbelstudie en kerkelijke discipelschapsprogramma’s.

De volgende eigenschappen zagen zij als uniek in de markt van zendingsorganisaties:

  • Flexibiliteit en innovatie

3xM is wendbaar en flexibel en kan veel sneller reageren op veranderende mediaomgevingen en mediaconsumptiepatronen dan de meeste andere organisaties. Dankzij deze eigenschap kon 3xM snel overschakelen op internetdistributie met toegang tot een groter publiek.

  • Participatieve bottom-up benadering

De participatieve bottom-up aanpak van 3xM is uniek. In elk land volgt 3xM de leiding van de lokale partners met wie ze samenwerken. Ze voeren geen top-down bedieningsprogramma’s uit zoals gebruikelijk is bij de meeste grote christelijke organisaties.

  • Financiële efficiëntie

Het bescheiden budget van 3xM vereist een zorgvuldige verdeling van de financiële steun aan de partnerorganisaties. De partners van 3xM zijn dus zeer betrokken bij het partnerschap en dragen buitengewoon veel tijd en moeite bij zonder financiële stimulans. 3xM gaat uitzonderlijk efficiënt om met zijn financiële middelen.

  • Inheems leiderschap en expertise

Uit ons onderzoek is gebleken dat uniek aan 3xM is dat zij, in plaats van te vertrouwen op de eigen organisatie in Nederland, vertrouwen op de lokale partners en hun expertise in elk van de landen waar ze werken.

  • Culturele gevoeligheid

3xM leidt met culturele gevoeligheid. Het vertrouwen van de organisatie in lokale leiders en partners resulteert in door 3xM gesponsorde mediaproducties die cultureel gevoelig zijn, waardoor de lokale mediaconsumenten ontvankelijker zijn voor de gesponsorde mediaprogramma’s.

  • Toewijding aan discipelschap

Hoewel veel christelijke bedieningen discipelschap als een hoge prioriteit beschouwen, is dat in de praktijk vaak minder goed zichtbaar. Het valt op dat de partnerorganisaties van 3xM allemaal actief werken aan het discipelen van nieuwe christenen.