Wie wij zijn

Raad van Toezicht

3xM is een Nederlandse zendingsorganisatie. In onze Raad van Toezicht is de brede samenwerking met de kerken in Nederland vertegenwoordigd.

Martien Timmer

M. Timmer AA

Directeur-Bestuurder
Wim_Small

Drs. W.A. van Ginkel RA

Voorzitter
Christelijke Gereformeerde Kerken Directeur Bedrijfsvoering bij Leger des Heils Amsterdam
Marcus Looijenga

M. Looijenga MSc. RA

Voorzitter Auditcommissie
Protestantse Kerk in Nederland, Partner bij PwC Nederland
Jan_Small

J. Bomhof

Vice-voorzitter
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Gepensioneerd
Steve

S.A. Ashworth MA

Bestuurslid
Crossroads International Church Directie, Jeugd met een Opdracht National co-leader, YWAM Netherlands

Medewerkers en vrijwilligers

Op het kantoor van 3xM in Amersfoort werken we met een enthousiast team. Onze organisatie heeft verschillende afdelingen, waar elke medewerker en vrijwilliger zijn talenten kan inzetten. De namen van de medewerkers en vrijwilligers die contact met de programma’s in het buitenland hebben kunnen we niet aan u voorstellen. Het overige team bestaat uit:

Vacant
Directiesecretaresse

Milaine de Roos
Manager Communicatie & Fondsenwerving

Mike Plaatjies
Medewerker Internationale Communicatie & Fondsenwerving

Bernadeth van de Loenhorst - Oudendorp
Administratief Medewerker Communicatie & Fondsenwerving

Arianne van Middendorp
Medewerker Communicatie & Fondsenwerving

Ina Kerkdijk
Grant writer

Vacant
Relatiemanager

Hanneke Hordijk
Marketeer

Dick Tillema
Manager Bedrijfsvoering

Mieke Vermeulen
Senior Medewerker Financiële Administratie / Relatiemanager

Frans Boer
Manager Internationale Fondsenwerving

Vrijwilligers

3xM is erg dankbaar voor de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers hebben hun eigen werkplek op ons kantoor en worden actief betrokken binnen de organisatie. Ze hebben een volwaardige plek binnen het team en krijgen veel ruimte voor eigen initiatief.

Corrie van de Visch
Communicatie & Fondsenwerving

Marion Vorage
Communicatie & Fondsenwerving

Karla Rivas Estrada
Communicatie & Fondsenwerving

Arno Bruins
Fondsenwerving Nederland

Emiel Elbers
Communicatie & Fondsenwerving

Bram Wijnveen
AO/IC

Ira van Dijk
Standbemanning

Cees Lock
Ondernemers

 

Ook hebben we een aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de internationale fondsenwerving.

Korstiaan van der Wilt
Fondsenwerving Noorwegen

Gerrit Bril
Fondsenwerving Singapore