Samenwerkingen

Om het evangelie te kunnen blijven verspreiden werken we ook in Nederland samen met partnerorganisaties.

No Choice

40% van alle mensen heeft nog nooit van Jezus gehoord. Zij hebben geen keuze om te geloven. Dat vinden wij erg. Met 18 organisaties slaan we de handen ineen en maken we christenen bewust van deze nood. Waarom zijn er zoveel mensen nog niet bereikt? En hoe kun jij meehelpen zodat steeds meer mensen tóch de keuze voor Jezus kunnen maken? Neem deel aan deze hub, ontdek het en help mee!

Lees meer op www.no-choice.nl

Utrecht Mission/Verre Naasten

Utrecht Mission steunt het project West-Afrika van 3xM al meerdere jaren met een prachtige bijdrage van € 25.000 per jaar. Deze samenwerking is voor ons zeer waardevol en geeft ons de mogelijkheid jaarlijks nieuwe tv-programma’s maken en uit te zenden in 10 landen in West-Afrika.

Lees meer op utrechtmission.nl

Groot Nieuws Radio

Groot Nieuws Radio wil christenen dienen met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten hun geloof in te zetten voor gezin, kerk en samenleving.

Lees meer op www.grootnieuwsradio.nl

Nederlandse Zendingsraad

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.

Lees meer op www.zendingsraad.nl

Samenwerking met kerken in partnerlanden

Voor de start van een nieuw project, wordt onderzoek gedaan naar lokale kerken in het land. 3xM brengt de kerken samen, vraagt naar sociale problemen in het land en overlegt met kerkleiders welke sociale thema’s in het tv-programma aan bod zullen komen. Tevens spelen kerken een belangrijke rol in de nazorg na elke uitzending.

De samenwerking tussen 3xM en kerken is gebaseerd op Johannes 17:21:

Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in mij, en ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U mij gezonden hebt.

Daarnaast is de kans op gezamenlijke zendtijd groter wanneer de kerken samenwerken. 3xM acht de eenheid van kerkleiders van groot belang, omdat wij geloven dat onze boodschap geloofwaardigheid krijgt als christenen samenwerken. Wij brengen leiders van kerken bij elkaar, die zonder onze komst nooit met elkaar in gesprek zouden gaan.

Heeft u interesse om met 3xM samen te werken? Klik dan hier voor meer informatie.