Meld een klacht

Bent u ergens ontevreden over? Of heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten via 033-286 41 03, info@3xm.nl of gebruik onderstaand formulier. Lees hier ons Protocol Klachtenbehandeling en Integriteit.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

  • U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging per e-mail.
  • Wij streven ernaar uw klacht binnen veertien dagen te behandelen.
  • Klachten worden geregistreerd in onze database.
  • Aan de hand van uw klacht evalueren en/of verbeteren wij onze werkwijze of service.
Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.

Voor 3xM is integriteit erg belangrijk. ‘Integer’ is één van de vier kernwaarden van 3xM. Wij hebben een interne vertrouwenspersoon en zijn bovendien al jarenlang aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM; www.wijzijnsem.nl; voorheen Stichting Gedragscode Leidinggevenden SGL). In ons arboreglement wordt uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met geweld en ongewenste intimiteiten. Daarnaast hanteert 3xM een eenvoudige en duidelijke gedragscode die leidend is voor alle werknemers en vrijwilligers. In het data- en ICT-veiligheidsbeleid staat verwoord hoe 3xM omgaat met (persoonlijke) gegevens en hoe de AVG wetgeving wordt vormgegeven en nageleefd. Tenslotte heeft 3xM een Fraudeprotocol. Al deze elementen worden jaarlijks met werknemers en vrijwilligers besproken. Gelukkig zijn er geen aanwijzingen dat het afgelopen jaar de integriteit van 3xM geschonden is.