ANBI en CBF

ANBI_FC
Logo_CBF-crop

3xM streeft ernaar om zo transparant mogelijk te zijn. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de belangrijkste informatie over ons.

 

Statutaire naam: Stichting Christelijke Mediaprojecten (verkort: 3xM). U kunt deze naam ook gebruiken bij het opvoeren van uw giften in uw belastingaangifte.

 

3xM staat voor: More Message in the Media

 

RSIN-nummer: 007272339

KvK-nummer: 41192798

 

3xM is erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor uw gift aan ons aftrekbaar is van de belasting. 3xM heeft het CBF-erkenningspaspoort, wat betekent dat het CBF controleert of we voldoen aan een aantal kwaliteitseisen voor goede doelen. Daarnaast zijn we lid van de Nederlandse Zendingsraad, waardoor we verbonden zijn met andere organisaties die het Evangelie van Jezus Christus in de wereld willen verspreiden.