Partners en Projecten

Lokale kennis is de sleutel naar impact

Uniek aan ons werk is dat wij werken met lokale partnerorganisaties. Zij weten het beste wat er speelt in een land en speelt daar vervolgens op in met hun social media en andere activiteiten.

In een keuze voor een land, regio of groep laat 3xM zich door gebed leiden. In het gebied zelf zoeken wij vervolgens partners die dat verlangen delen, maar de eventuele kennis, apparatuur en financiën missen.

Wat is voor ons een partner?

  • Een partner is voor ons een organisatie waar wij ons voor meerdere jaren aan kunnen verbinden.
  • Een partner heeft de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en het maken van discipelen als doelstelling.
  • Een partner heeft een onafhankelijk bestuur dat verantwoordelijk is voor het produceren en uitzenden van programma’s, voor het personeel en het realiseren van de doelen die we samen overeengekomen zijn.
  • Een partner functioneert zelfstandig als het gaat om management, nazorg, beheer van apparatuur, administratie en boekhouding, en levert daarin eigen bijdragen.
  • Een partner levert een bewezen, complementair product c.q. werk. Dit geldt ook voor hun markt en werkgebied.
  • Hij/zij heeft een goede reputatie.
  • Een partner werkt samen met andere organisaties.
  • Een partner kan de betrokkenheid van christenen uit verschillende kerken aantonen. Voor social media is er minder noodzaak om al deze criteria in te vullen. Daarbij zien we dat het vormgeven van discipelschap nog weer andere eisen aan het werk en daardoor ook aan onze partner stelt. We zijn via pilots bezig om te zien wat goed werkt en zullen later deze in goed functionerende criteria opnemen.

Storytelling

Onze programma’s gaan over sociaal-maatschappelijke problemen, aangepast op de lokale taal en cultuur van het land waar het programma wordt uitgezonden. Het bevat vaak drama – dit blijkt een uitstekend middel om de boodschap door te geven. Het gaat om verhalen over lokale sociale misstanden, waarbij christelijke normen en waarden aan de orde komen. Net zoals Jezus Christus deed in Zijn gelijkenissen. Aan het eind van elk programma roepen wij mensen op om te reageren, per telefoon, e-mail of social media. We zien dat social media meer mogelijkheden biedt om het Evangelie directer te presenteren. Onze partners maken daar gebruik van en we zien dat daar ook goede respons op komt.

"In uw programma zegt u dat God trouw is en dat we daarom thuis trouw moeten zijn om God en onze echtgenoten te eren. Ik ben ontrouw geweest. Na het zien van uw programma, beloof ik om deze relatie te beëindigen en trouw te blijven aan mijn vrouw." Idriss, Ivoorkust

Coverfoto HR_small