West-Afrika

Al meer dan 30 jaar impact via dramaseries

3xM zendt al meer dan 30 jaar christelijke televisieprogramma’s uit In West-Afrika. Een regio met vele gezichten. 70% van de West-Afrikanen leeft onder de armoedegrens. Vooral jongeren zitten werkloos thuis. Daarnaast zijn er veel gezondheidsproblemen, zoals HIV en AIDS. Ook verslaving aan bijvoorbeeld drugs of alcohol is een groot probleem.

Onze programma’s bevatten drama en gaan over sociaal-maatschappelijke thema’s zodat kijkers zich kunnen herkennen in de situaties. Onderwerpen als huiselijk geweld, seksuele intimidatie en opvoedingsproblemen komen aan bod. Wat onze producties uniek maakt, is Gods boodschap van échte liefde die overal in doorklinkt! Als kijkers daar meer over willen weten bellen ze ons nationale telefoonnummer. We hebben al veel mooie gesprekken gehad. Ook via internet en social media stromen de reacties binnen. Ons nazorgteam beantwoordt alle reacties en begeleidt mensen in hun eerste stappen in hun geloof.

In West-Afrika is de islam de grootste godsdienst, gevolgd door het animisme. Het animisme is wereldwijs de grootste religie. Aanhangers van het animisme geloven – bewust of onbewust – dat dingen, bomen, planten en plaatsen een ziel hebben. Animisme heeft ten diepste te maken met wat wij vroeger bijgeloof noemden, voorwerpen waar krachten inzitten, horoscopen of bijvoorbeeld vrijdag de 13e.

3xM vindt het belangrijk een christelijk geluid te zijn op de nationale televisiezender, waar veel reguliere dramaseries worden uitgezonden. Onderzoek heeft aangetoond dat er veel behoefte is aan kwalitatief goede, christelijke tv-programma’s over actuele onderwerpen die een andere manier van leven propageren. De programma’s kaarten sociale problemen op een laagdrempelige manier aan, zodat jongeren zich aangesproken voelen.

Onze programma’s zijn te zien via nationale en regionale tv-zenders in 12 landen. Daarnaast bereiken we via internet veel Franstalige Afrikanen. Ook verschillende klinieken, jeugdgroepen, kerken, militaire kazernes en zelfs moskeeën vertonen onze programma’s.

Getuigenissen uit West-Afrika

“Ik heb besloten mijn ouders te vergeven”

Ik ben Kwasi. Ik heb uw film over het gebrek aan moederliefde met veel belangstelling bekeken. Mijn moeder was een weduwe die hertrouwd is met mijn vader. Toen ik geboren…

Lees meer

God is trouw

“In uw programma zegt u dat God trouw is en dat we daarom thuis trouw moeten zijn om God en onze echtgenoten te eren. Ik ben ontrouw geweest. Na het…

Lees meer

Een levend weeskind

Een jongetje van vijf, slapend op straat. Zijn vader en moeder hebben het te druk met ruziemaken en kijken niet naar hem om. Een ‘levend weeskind’ noemt Guy zichzelf. Toch…

Lees meer

De impact is groot

We ontvangen jaarlijks duizenden reacties van kijkers via telefoon of via sociale media. Uit impactonderzoek blijkt dat onze programma’s veel losmaken. Mensen horen voor het eerst of voor het eerst sinds lange tijd weer van de boodschap van hoop en liefde door Jezus Christus, en geven hun leven aan God. We horen ook veel verhalen van mensen die hun leven willen veranderen.

De afgelopen jaren zijn er mooie resultaten bereikt in het verspreiden van Gods liefde en hoop in West-Afrika:

  • Gratis zendtijd in 10 landen. Door de actualiteit van de televisieprogramma’s en de unieke manier van 3xM om christenen uit verschillende kerken samen te brengen in één lokale zendingsorganisatie, wordt gratis zendtijd beschikbaar gesteld.
  • Groot bereik. De programma’s worden uitgezonden op 10 nationale en 5 regionale tv-zenders, maar ook in 8 landen via de satelliet en via internet.
  • Al 30 jaar christelijke tv-programma’s over het gezinsleven, HIV/Aids en ondernemerschap met grote impact in heel Franstalig West-Afrika.
  • Breed maatschappelijk draagvlak en behoefte aan programma’s. Onze programma’s worden wekelijks uitgezonden op nationale en regionale televisiekanalen.