Publieksverslag 2023

Het publieksverslag van 3xM over 2023 is gepubliceerd!

“Ik zag jullie op Facebook en wilde meer weten over Jezus Christus. We hebben elkaar een paar keer gesproken en toen ik Amen zei toen we samen hadden gebeden, kwam ik tot geloof. Nu ga ik naar de kerk in mijn buurt.”  Dit vertelde Emon uit Bangladesh ons afgelopen jaar. Nog veel meer van dit soort getuigenissen vindt u in bijgaand publieksverslag. Het geeft de kern van ons werk weer: mensen in moeilijk bereikbare landen via moderne media naar discipelschap begeleiden.

Mensen uit Afghanistan, Bangladesh, Japan, Pakistan, Somalië, Thailand en landen in Centraal-Azië en West-Afrika. Mensen die vaak nog nooit van het Evangelie hadden gehoord, putten nu troost uit deze boodschap van hoop en liefde. Duizenden mensen zitten in een discipelschaptraject, waarna ze hopelijk een geestelijk thuis vinden in een lokale kerk of online gemeenschap.

Onze lokale partners voerden meer dan 673.000 betekenisvolle gesprekken met mensen die meer wilden weten over Jezus Christus. We mochten 14.370 nieuwe discipelen verwelkomen vorig jaar en we mochten 9.733 mensen in een lokale of online gemeenschap onderbrengen. We laten ze niet los wanneer ze tot geloof gekomen zijn.