Centraal Azië

Home » Waar werken we? » Centraal Azië

In Centraal Azië is de islam de leidende godsdienst. Het verspreiden van andere religies is sterk beperkt.

3xM maakt in Centraal-Azië televisieprogramma’s over boeiende onderwerpen die grote groepen mensen aanspreken. We brengen maatschappelijke problemen zoals alcoholverslaving en mishandeling aan de orde. In alle programma’s zit de Bijbelse boodschap van hoop, herstel en verandering. Op deze manier bieden we kijkers een eerste kennismaking met  het christelijk geloof.

Welke problemen zijn er in Centraal-Azië?

In Centraal-Azië groeit de islam snel en is er geen godsdienstvrijheid. Daardoor hebben veel mensen nog nooit van het evangelie gehoord.

Familie- en gezinsrelaties zijn vaak ingewikkeld. Het kidnappen van bruiden is een groot probleem. Zodra een jonge vrouw is gekidnapt, heeft ze geen andere keuze dan mee te werken aan het gedwongen huwelijk. In gezinnen komt veel huiselijk geweld voor. Alcoholmisbruik komt ook op grote schaal voor.

We benoemen niet waar 3xM de programma’s in de regio Centraal-Azië uitzendt in verband met de veiligheid van de partnerorganisatie.

Vanwege de beperkte godsdienstvrijheid zenden we uit via een regionaal mediastation, een satellietzender en internet. We zetten vrijwilligers in die de programma’s via dvd’s verspreiden.

Sinds 2007 heeft onze partnerorganisatie meer dan 400 programma’s en muziekclips geproduceerd. Dankzij deze partner zijn hebben vrijwilligers al meer dan een half miljoen dvd’s verspreid!

In 2016 heeft 3xM samen met een vereniging voor kinderen met het syndroom van Down een aantal programma’s gemaakt. Hierdoor is de publieke opinie over deze kinderen positief veranderd.

Ons werk heeft veel impact. 3xM bereikt jaarlijks meer dan 170.000 personen via het internet. Het aantal reacties van kijkers groeit. De verhalen zijn verbazingwekkend. Kijkers vertellen dat hun gedrag positief is veranderd, of dat ze zich tot God hebben bekeerd! Dit geeft ons kracht en energie om ons werk voort te zetten.

Een vrouw, die na het zien van onze programma’s haar leven aan Jezus gaf, liet de dvd aan haar buren zien. Alleen al door haar getuigenis zijn tien andere dorpsgenoten tot geloof gekomen!

De tv-programma’s over kinderen met het syndroom van Down hebben veel positieve gevolgen. Een plaatselijke krant besteedde naar aanleiding van de tv-programma’s aandacht aan het onderwerp.

Mensen kijken nu met andere ogen naar deze kinderen. Een van de kinderen uit het programma kreeg bijvoorbeeld een baan aangeboden als barista in een restaurant!

Het is moeilijk om televisiezendtijd te krijgen voor christelijke programma’s. Toch zijn er steeds meer mogelijkheden. Dit brengt wel financiële uitdagingen met zich mee. Zo moeten de programma’s aan hoge eisen voldoen en moet het aantal programma’s dat we produceren omhoog.

We gaan nieuwe dramaprogramma’s produceren. Deze gaan over actuele onderwerpen zoals huiselijk geweld, kinderarbeid en pesten. We gaan door met het verspreiden van dvd’s met daarop onze televisieprogramma’s. De nieuwe producties gaan we ook weer online uitzenden.

Het gebruik van internet in Centraal-Azië neemt snel toe. Bovendien is het steeds goedkoper om via het internet uit te zenden. Dat biedt perspectief voor de toekomst.

Ervaringen uit Centraal Azië