De liefde verdrijft de angst… het verhaal van Ekaterina

06 november 2018 |

Je bruid kiezen, ontvoeren en daarna verkrachten om haar zo te dwingen met je te trouwen. In Centraal-Azië bestaat die traditie nog steeds. Met als gevolg: angstige schoondochters die zich niet kunnen hechten.

“Onze familie zit in vaste patronen, gevormd door tradities hier in het land. Dat geeft regelmatig problemen, vooral met mijn schoondochter”, vertelt Ekaterina, een vrouw van 55 jaar. “Zij kwam al heel jong als een vreemde in onze familie, ze is liefdevol ontvangen maar heeft nog steeds niet haar plek gevonden. Het lukt haar niet om zomaar even gezellig bij mij een kopje thee te drinken. In haar ogen kunnen we nooit iets goed doen. Er is veel onbegrip naar elkaar toe.”

“Ik kijk graag naar de televisieprogramma’s die hier worden uitgezonden. Het gaat vaak over familiezaken, waar we zelf niet zo gemakkelijk over praten. Door deze uitzendingen heb ik geleerd wat liefde en geloof met elkaar te maken hebben. Omdat ik zoveel vragen had, heb ik naar het programma gebeld. Ik heb toen uitgebreid gesproken met mevrouw Polina. Wat heerlijk om een luisterend oor te hebben!”

Thuis voelen
“Het gesprek ging over respect, waardering en harmonie. Ik hoop dat onze schoondochter dat mag ervaren in onze familie. Ze is niet ontvoerd en zij is niet verplicht getrouwd met mijn zoon. Maar ik weet dat ze jaren met die angst geleefd heeft en daardoor kan ze zich niet hechten. Nu dat bespreekbaar wordt gemaakt op tv hoop en bid ik dat de meisjes en vrouwen zich thuis gaan voelen bij hun schoonfamilie en dat ze rust vinden in hun leven”.

Ekaterina woont in één van de zuidelijke staten van de voormalige Sovjet Unie. De programma’s van 3xM worden in deze regio via televisie en internet uitgezonden. Op dit moment wordt een script geschreven dat ingaat op de problemen rondom relaties met schoondochters.

3xM: Het evangelie in miljoenen huiskamers
3xM zendt tv-programma’s uit in landen waar het christelijk geloof moeilijk doorgang vindt zoals Franstalig West-Afrika, Bangladesh, Pakistan en Centraal Azië.
De dramaprogramma’s laten zien wat het christelijk geloof in het dagelijks leven betekent. Daarbij komt de sociale problematiek van het betreffende land aan de orde zoals vrouwen- en kinderhandel, corruptie, zuurgooien, HIV/Aids, verslavingen en huiselijk geweld. Er wordt nauw samengewerkt met zoveel mogelijk kerken voor draagvlak en nazorg. De rol van internet en social media groeit en zorgt voor veel reacties. 3xM wil haar zendingswerk graag uitbreiden naar Afghanistan en Japan.