West-Afrika

Home » Waar werken we? » West-Afrika

3xM zendt al meer dan 20 jaar christelijke televisieprogramma’s uit In West-Afrika! Onze programma’s bevatten drama en gaan over sociale thema’s zodat kijkers zich kunnen herkennen in de situaties. Onderwerpen als huiselijk geweld, seksuele intimidatie en opvoedingsproblemen komen aan bod.

Wat onze producties uniek maakt, is Gods boodschap van échte liefde die overal in doorklinkt! Willen kijkers daar meer over weten? Dan bellen ze ons nationale telefoonnummer. We hebben al veel mooie gesprekken gehad.

Welke problemen zijn er in West-Afrika?

West-Afrika kent grote armoede. Maar liefst 70% van de inwoners heeft niet genoeg geld om rond te komen. Mensen hebben vaak geen werk. Vooral de jongeren zitten zonder werk thuis.

Daarnaast hebben veel West-Afrikanen gezondheidsproblemen. HIV en AIDS is een groot probleem. Verder krijgen veel mensen te maken met verslavingen aan bijvoorbeeld drugs of alcohol.

In West-Afrika is de islam de grootste godsdienst, gevolgd door het animisme. Het animisme is wereldwijs de grootste religie. Aanhangers van het animisme geloven – bewust of onbewust – dat dingen, bomen, planten en plaatsen een ziel hebben. Animisme heeft ten diepste te maken met wat wij vroeger bijgeloof noemden, voorwerpen waar krachten inzitten, occulte beeldjes, vooroudergeloof, het volgen van goede en kwade geesten, horoscopen, vrijdag de 13e, ongeluk als je een zwarte kat tegenkomt of niet onder een ladder durven lopen.

3xM vindt het belangrijk een christelijk geluid te zijn op de nationale televisiezender, waar veel reguliere dramaseries worden uitgezonden. Onderzoek heeft aangetoond dat er veel behoefte is aan kwalitatief goede, christelijke tv-programma’s over actuele onderwerpen die een ándere manier van leven propageren. De programma’s kaarten sociale problemen op een laagdrempelige manier aan, zodat jongeren zich aangesproken voelen.

Onze programma’s zijn te zien via nationale en regionale tv-zenders in 12 landen:

 • Ivoorkust
 • Togo
 • Benin
 • Kameroen
 • Burkina Faso
 • DR Congo
 • Centraal Afrikaanse Republiek
 • Niger
 • Mali
 • Guinea
 • Tsjaad
 • Senegal

Daarnaast bereiken we via internet veel Franstalige Afrikanen. Ook verschillende klinieken, jeugdgroepen, kerken, militaire kazernes en zelfs moskeeën vertonen onze programma’s.

We ontvangen jaarlijks duizenden reacties van kijkers via telefoon of via sociale media. Uit impactonderzoek blijkt dat onze programma’s veel losmaken.

De afgelopen jaren zijn er mooie resultaten bereikt in het verspreiden van Gods liefde en hoop in West-Afrika:

 • Gratis zendtijd in 10 landen. Door de actualiteit van de televisieprogramma’s en de unieke manier van 3xM om christenen uit verschillende kerken samen te brengen in één lokale zendingsorganisatie, wordt gratis zendtijd beschikbaar gesteld.
 • Groot bereik. De programma’s worden uitgezonden op 10 nationale en 5 regionale tv-zenders, maar ook in 8 landen via de satelliet en via internet.
 • Al ruim 25 jaar christelijke tv-programma’s over het gezinsleven, HIV/Aids en ondernemerschap met grote impact in heel Franstalig West-Afrika.
 • Breed maatschappelijk draagvlak en behoefte aan programma’s. Onze programma’s worden wekelijks uitgezonden op nationale en regionale televisiekanalen.

600.000 mensen

reageerden in 2016 op onze televiesieprogramma’s!
Dit is inclusief Social Media.

175.000 kijkers

lezen nu vaker uit de Bijbel.

37.000 kijkers

besloten om voor het eerst naar de kerk te gaan.

Kijkersreacties in Ivoorkust

 • HIV Test (36%) - Beslissing om hiv-test te doen
 • Gedragsverandering (17%) - Beslissing om gedrag te veranderen: trouw en onthouding
 • Bekering (16%) - Beslissing voor het aannemen van Jezus of leven opnieuw aan God toewijden
 • Diversen (31%) - O.a. verzoek om verdere nazorg op het gebied van geloof, familieproblemen, hiv/aids en vraag naar literatuur

Bron: onafhankelijk impactonderzoek Media Research USA, populatie 10,8 miljoen mensen in het zuiden van Ivoorkust. 

Impactonderzoek

Impact

De programma’s van 3xM hebben veel impact. Kijkers vertellen hoe hun leven is veranderd. Het zijn verhalen over herstel en bevrijding, over geloof en hoop. Vanaf 2009 zijn er verschillende onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd naar impact van onze programma’s in Ivoorkust, Bulgarije, Centraal Azië en Indonesië. Vanaf 2012 kwamen ruim1.3 miljoen reacties binnen van kijkers!

Bewustwording

Kijkers zeggen:

 • 2,9 miljoen mensen dat het programma de Bijbel bekend maakt;
 • 2,6 miljoen mensen dat het programma het christelijk geloof uitlegt;
 • 3,9 miljoen mensen dat het programma reden geeft voor hoop en solidariteit en het luisteren naar anderen aanmoedigt;
 • 4 miljoen mensen dat het programma respect voor het leven stimuleert.

Gedragsverandering

Kijkers zeggen:

 • 3,4 miljoen mensen dat hun gedrag veranderd is;
 • 1,7 miljoen mensen dat hun gedrag op het gebied van seksualiteit en relaties veranderd is;
 • 2,1 miljoen mensen dat zij zich meer bewust zijn van hiv/aids;
 • 175.000 mensen dat zij begonnen zijn de Bijbel te lezen;
 • 37.000 mensen dat zij voor het eerst een kerk bezochten;
 • 125.000 mensen dat zij regelmatiger naar de kerk gaan.

Door gebruik te maken van de lokale voertaal kunnen mensen kunnen de boodschap nog beter begrijpen. Ons streven voor 2017 is om 10 programma’s van ‘Dodelijke Honing’ te vertalen in het Bambara. 3xM doet dat door de bestaande geproduceerde uitzendingen te dubbenDaarnaast zorgen we voor korte sketches die geschikt zijn voor social media. 

Ervaringen uit West-Afrika