Kwetsbare vrouwen in Bangladesh

27 februari 2017 |

Teveel meisjes en vrouwen in Bangladesh kijken liever niet in de spiegel. Erger nog. Door de vreselijke littekens in hun gezicht wil niemand hen meer zien. Voor hen vaak geen huwelijk, geen werk en soms zelfs geen welkom meer in de familie. Wilt u eraan bijdragen dat deze meisjes weer in de spiegel durven kijken? Dat ze zichzelf zien zoals God hen ziet, als prachtige vrouwen, geschapen tot eer van Hem?

In Bangladesh worden honderden vrouwen per jaar het slachtoffer van zuurgooien. Ayesha was nog maar 12 jaar toen iemand zwavelzuur over haar heen gooide. “Het gebeurde midden in de nacht terwijl ik lag te slapen. Ik heb nog geluk gehad. Het was winter en daarom sliep ik onder een laken. Anders was mijn hele lichaam verbrand geweest.”
Ayesha werd aangevallen door haar stiefoom. Hij wilde met haar trouwen en had een huwelijksvoorstel gedaan maar haar vader vond haar te jong en weigerde. De meeste zuuraanvallen in Bangladesh gebeuren vanwege een onbeantwoorde liefde.
3xM wil doorgaan met het uitzenden van wekelijkse televisie programma’s om thema’s als zuurgooien, seksuele intimidatie en vrouwen/kinderhandel aan de kaak te stellen. Dat kan alleen met uw steun. Maak hier uw gift over. Alvast hartelijk dank!