Doneren

Home » Doe mee! » Doneren

In de landen waar 3xM werkt, kennen miljoenen mensen Jezus Christus nog niet. Met onze televisieprogramma’s willen wij daar verandering in brengen. Dat kunnen we niet alleen. U kunt het werk van 3xM op verschillende manieren steunen

Wilt u doneren via iDEAL? Vul dan ons formulier in. U komt daarna bij uw bank, waar u de donatie kunt voltooien.

Doneren via iDeal

Wilt u ons eenmalig of structureel steunen via een automatische incasso? Vul daarvoor ons machtigingsformulier in. U kunt het formulier ook printen en per post opsturen naar Postbus 2510, 3800 GB Amersfoort.

Machtigingsformulier automatische incasso

Wilt u zelf een gift overmaken via uw bank?
Dat kan via rekeningnummer NL13 INGB 0000 0011 44 ten name van Stichting 3xM in Amersfoort.

Neem 3xM op in uw testament en laat ook toekomstige generaties het evangelie horen. Dit kan op twee manieren:

  • Erfstelling – Bij een erfstelling neemt u 3xM als mede-erfgenaam op in uw testament. Op die manier laat u een percentage van uw erfenis na. 3xM hoeft geen schenkingsrecht af te dragen.
  • Legaat – Bij een legaat neemt u een vastgesteld bedrag op in uw testament dat u aan 3xM nalaat. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen.
Download de folder

Neem contact op met 3xM als u over de bestemming van uw nalatenschap wilt doorpraten. Neem voor een persoonlijk advies of gesprek contact op met onze financieel medewerker Ink Bouma (i.bouma@3xm.nl, 033 286 41 03).

Draag structureel bij aan het zendingswerk van 3xM met een periodieke schenking. Met een periodieke schenking geeft u 3xM zekerheid voor de toekomst. Op basis hiervan kunnen we voor een aantal jaar doorrekenen welke steun we zullen ontvangen.

In een schriftelijke overeenkomst legt u vast welk bedrag u jaarlijks voor minimaal vijf jaar wilt schenken. 3xM heeft een ANBI-status. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar en 3xM hoeft geen schenkingsrecht af te dragen. Met een periodieke schenking profiteert u van het maximale belastingvoordeel: er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Schenkt u meer dan 1.000 euro per jaar aan 3xM? Dan kunt u aangeven welke specifieke projecten u wilt ondersteunen. Geef uw voorkeur aan in een persoonlijk gesprek.

Download de folder Download het formulier

Wilt u ons periodiek ondersteunen? Vul de overeenkomst in en stuur het getekende formulier, plus een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar Stichting 3xM, Postbus 2510, 3800 GB Amersfoort.

Hebt u vragen over periodiek schenken? We helpen u graag! Neem contact op met Dick Tillema (d.tillema@3xm.nl, 033 286 41 03).