Blog: Televisie verandert niets (maar Jezus wel!)

Als voorzitter van de stichting SOFAK, die migrantenkerken ondersteunt, kom ik regelmatig bij voorgangers en leden van migrantenkerken ‘over de vloer’. Wat me opvalt is dat de inrichting van het huis totaal anders is dan wij Nederlanders gewend zijn. Tegen de muur staat vaak een grote bank en daar tegenover staat een groot televisiescherm. Het geluid van de televisie wordt laag gezet, maar hij blijft wel aanstaan tijdens mijn bezoek. Eerlijk gezegd denk ik dat hij altijd aanstaat. Het is de verbinding met de buitenwereld, soms ook met het thuisland.

Zo kwam ik een keer bij een Koerdische christen. Ook hij liet de televisie aanstaan. Allerlei beelden van de oorlog in Irak en Syrië kwamen voorbij. Hij vertelde me, dat hij soms zat te huilen bij de televisie uit frustratie over al het geweld dat er in zijn thuisland plaatsvond. ‘Soms heb ik de neiging om mijn koffer te pakken en naar het strijdveld te gaan om mee te vechten. Ik voel me zo machteloos als ik dit allemaal zie.’ Ik ben bang dat deze broeder door al dat geweld uit zijn thuisland de wond in zijn hart telkens opnieuw openkrabde. Hij keek ernaar, maar die televisie veranderde niets aan de situatie. Het maakte hem alleen maar hopelozer en opstandiger.

Ik moet ook denken aan een bezoek aan Brazilië, vele jaren geleden. Met een aantal mensen bezocht ik in Rio de Janeiro een favella, een krottenwijk, die tegen de berg is aangebouwd. We mochten binnen kijken in verschillende van de huizen. Meestal stond er weinig of niets in… behalve een televisie. Daar werden vooral Amerikaanse series bekeken. Ik realiseerde me dat deze mensen als het ware wegdroomden uit hun armoede naar een onbereikbare werkelijkheid, die men alleen van de televisie kent. Maar ook dat veranderde niets aan hun situatie.

Televisie verandert niets aan de situatie. Maar de boodschap die door middel van dat medium je huiskamer binnenkomt kan wel degelijk iets in je leven veranderen. Die boodschap kan je het gevoel geven dat je machteloos bent, kan je boos of verdrietig maken of kan je je armoede even doen vergeten.

Toen ik daarover nadacht realiseerde ik me opnieuw hoe belangrijk het is dat de blijde boodschap van het evangelie ook via het medium televisie wordt doorgegeven. In Nederland zijn we gezegend met omroepen zoals de EO en Family 7. Maar hoe gebeurt dat in een land als Bangladesh, Niger of Burkina Faso? Met name in landen waar moslims in de meerderheid zijn kun je niet zomaar een evangelisatietoespraak uitzenden. Ik vind het fantastisch om te zien hoe een organisatie als 3xM in samenwerking met lokale partners dat doet.

Ik las, dat 3xM het afgelopen jaar duizenden kijkersreacties heeft gehad op haar uitzendingen. Wat een zegen! Mensen komen tot geloof in Jezus Christus, krijgen nieuwe hoop, worden geholpen in hun soms moeilijke situaties met goede informatie. Televisie verandert niets aan je situatie. Maar Jezus wel! En juist via de televisie kom je met de boodschap van verlossing en vernieuwing elke huiskamer binnen, tot in de binnenlanden van Burkina Faso of Bangladesh.

Blog geschreven door ds. Hans Eschbach, lid Comité van Aanbeveling 3xM