Veel relaties in Centraal-Azië staan onder druk

Veel telefoontjes
Onze nazorgmedewerkster in Centraal-Azië ontving afgelopen maand erg veel telefoontjes n.a.v. uitzendingen op TV. Onderwerpen als: bruidkidnapping, relatie tussen schoonmoeder/schoondochter, alcoholmisbruik en onvruchtbaarheid zijn onderwerpen die in de programma’s aan bod komen op de nationale TV-zender. En dat zijn dé onderwerpen waardoor de mensen zich aangesproken voelen en waar zij hulp bij nodig hebben.

Relaties staan onder druk
Relaties staan onder druk in Centraal-Azië. Daar worden we door elk gesprek weer bij stilgezet. Mannen en vrouwen groeien uit elkaar.
Een vrouw blijkt onvruchtbaar, waarna haar man haar in de steek laat om met een andere vrouw te trouwen; mannen zijn aan de alcohol verslaafd en worden daardoor erg hardhandig en ook dit is een reden waarom vrouwen, vaak met hun kinderen, op de vlucht slaan. Het aantal scheidingen wordt steeds groter.

Bidden met mensen
Tijdens de gesprekken wordt er vaak met de mensen gebeden en gezocht naar een mogelijkheid tot hulp. We bidden dat God zal doordringen in de harten van deze mensen.