Lid van de Raad van Toezicht (M/V)

3 Miljard mensen hebben nog niet van het evangelie van Jezus Christus gehoord. Wij verlangen ernaar dat mensen behouden worden en dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Dit motiveert ons om in navolging van Jezus Christus (Matt 28:19) zoveel mogelijk van hen discipel te maken. We doen dit met lokale partners die ingebed zijn in de lokale cultuur. Wij ondersteunen hen in het gebruik van sociale en digitale media om discipelen te maken. 3xM is een volhardende zendingspionier, die samenwerkt met partners in landen die moeilijk bereikbaar zijn, in het 10-40 window (van West-Afrika tot en met Japan). Nadat mensen reageren begeleiden onze partners ze via gesprekken en (digitaal) materiaal in het navolgen van Jezus Christus en het vinden van een geestelijk thuis bij een lokale of online christelijke gemeenschap.


Om deze visie en missie gestalte te kunnen geven is 3xM op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht (M/V)

Aanleiding
3xM is de afgelopen jaren sterk gegroeid en maakt een transitie door met de focus op het maken van discipelen via sociale en digitale media. We zijn verwonderd en dankbaar over de groei in impact die we de afgelopen jaren hebben gezien in gesloten landen zoals Afghanistan. Als lid van de Raad van Toezicht krijg je een prachtige inkijk in hoe God werkt in de wereld. We hebben tegelijk diverse uitdagende strategische vragen op ons bord liggen. We zijn op zoek naar 2 leden voor onze RvT die met ons op reis gaan. We zien een kernfunctie van de Raad van Toezicht in het zijn van strategisch sparringpartner van de directeur-bestuurder. Dit naast de overige rollen die horen bij een Raad van Toezicht. De voorbereiding en uitvoering van het beleid vindt plaats op kantoor onder leiding van onze Directeur-Bestuurder.


Organisatie en functie
De Directeur-Bestuurder geeft leiding aan een vakkundig en enthousiast team van zo’n vijftien betaalde krachten en twintig vrijwilligers. Vrijwilligers zijn een onmisbare spil in onze organisatie; zij tonen de kracht van betrokkenheid. Regelmatig worden leden van het managementteam uitgenodigd om onderwerpen toe te lichten in de RvT-vergaderingen. De RvT bestaat uit 5 personen en vergadert 4x per jaar. Naast de RvT-vergaderingen zijn er jaarlijks een aantal momenten met werknemers en vrijwilligers om de onderlinge band te versterken en elkaar te inspireren. De periode van benoeming is 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging met een 2e 4 jaar.


Je profiel
We zoeken iemand die geestelijk op één lijn zit als het gaat om de visie en missie van 3xM. Je deelt ons enthousiasme om te pionieren in het maken van discipelen via moderne media. Verder heb je ervaring in strategisch denken en sparren. Je neemt geen ballast mee van een dwingende visie, somberheid of detailgerichtheid. Daarnaast ben je een teamspeler die samen met de andere RvT-leden zoekt naar de beste oplossingen voor de organisatie als geheel. Tenslotte ben je bereid om af en toe voor 3xM te reizen, beheers je de Engelse taal en ben je actief kerkelijk betrokken. We zien de RvT als team waarin we elkaar aanvullen vanuit expertise en persoon. We zoeken als in de vacatures naar 2 leden die ieder een eigen deskundigheid en ervaring meenemen om één (of meer) van de volgende domeinen:

  • Theologie; ervaring met pionieren, gemeenschapsbouw, discipelschap
  • Ervaring met innoveren/ondernemen /out of the box denken

Wij bieden
Een maatschappelijk bewogen RvT-functie op vrijwillige basis. Onkosten en reiskosten worden vergoed. Je zet je in om het Evangelie te verspreiden. Hoe mooi is dat! Je gaat deel uitmaken van een positief ingesteld, bevlogen en divers samengesteld RvT. En er wordt ook veel gelachen. Ook dat vinden we belangrijk.


Informatie en sollicitatie
Wil je met de RvT-functie mee bouwen aan het werk van 3xM? Stuur dan uiterlijk 30 september 2023 je cv en motivatiebrief naar Dick Tillema, Manager Bedrijfsvoering via d.tillema@3xm.nl. Voor eventuele vragen over de inhoud van deze functie kun je bellen met Martien Timmer, directeur-bestuurder op 033-2864103.