Interview met Henk Medema: “Ik dacht dat zending eenrichtingsverkeer was”

“Ik dacht dat zending eenrichtingsverkeer was”

“In Azië zitten mensen ook overdag voor de buis. Ze nemen tv-programma’s heel relaxed tot zich, zodat de boodschap van het Evangelie alle ruimte krijgt.” Henk Medema dacht vroeger dat zending eenrichtingsverkeer was. Door allerlei netwerken, o.a. door het werk van 3xM, heeft hij mogen zien dat de zendingsopdracht veel rijker is.

“Ik heb vroeger wel gedacht dat zending en zeker ook uitzending eenrichtingsverkeer was,” vertelt Medema. “Een aantal mensen uit de kerk was geroepen om in het buitenland mensen van Jezus te vertellen. Terwijl zij ploeterden op het zendingsveld, ondersteunden we hen met geld uit het zendingspotje van de kerk.” Inmiddels heeft Medema ontdekt dat het niet zo werkt. “Zending is een constante beweging over de hele wereld, waarbij de Heilige Geest leiding geeft.”

Zending in Apeldoorn
Medema zelf voelt zich ook zendeling. In plaats van het vliegtuig naar Afrika stapte hij in de auto. In zijn eigen stad Apeldoorn kwamen tientallen christenen bijeen om te praten over vluchtelingen. Zijn stad is momenteel verantwoordelijk voor de opvang van bijna 500 mensen die hun land zijn ontvlucht. “Stichting Present gaf juist dezer dagen uitleg over hoe je op een eenvoudige manier een bijdrage zou kunnen leveren door middel van Nederlandse les. Ook op dat is een vorm van zendingswerk.”

“Het valt mij op dat het ouderwetse beeld van zending nog steeds leeft,” gaat Medema verder. “Dat komt onder andere doordat we onze als westerlingen nog steeds beschouwen als hét middelpunt van de wereld. Maar in China zijn er meer christenen dan op ons eigen continent. En bijvoorbeeld in Bangladesh gaan nieuwe deuren open door middel van tv-evangelisatie.”

De publicist doelt op het werk van de christelijke organisatie 3xM. In landen waar armoede en geweld heersen, bereikt 3xM mensen via televisieprogramma’s waarin Gods boodschap van liefde klinkt. Medema zit in het comité van aanbeveling. “Waar je daar met Gods Woord tussenin kunt komen, moet je het niet nalaten, en 3xM doet dat nu juist in landen waar de televisieschermen bij de dagelijkse familiecultuur horen.”

De kracht van tv
We mogen het bereik van de tv niet onderschatten, vindt Medema. “Terwijl wij in onze cultuur heel erg gehaast zijn, is er in Azië sprake van een heel andere cultuur. Zo zie ik mijzelf overdag echt niet voor de televisie zitten. In Azië is dat meer vanzelfsprekend. Mensen nemen tv-programma’s daar heel relaxed tot zich, zodat de boodschap van het Evangelie alle ruimte krijgt. Bovendien staan tv’s niet alleen in luxe appartementen, maar ook in tenten van bedoeïenen.”

“Televisie-uitzendingen zijn niet altijd zendingen van God, dat hoef ik je niet te vertellen. Er komen soms dingen op het scherm die je niet wilt zien soms omdat ze verleidelijk zouden zijn, maar ook doordat ze ons erg pijn doen en verdrietig maken en we er ‘s nachts geen oog meer van dicht doen. Maar er is een zending van God! Die is op z’n hoogst geopenbaard toen Hij zijn Zoon naar deze wereld zond, om zijn leven totaal over te geven voor verloren mensen.”

“De Heere Jezus heeft ons een geweldige opdracht meegegeven. ‘Zoals de Vader Mij zond, zend ik ook jullie’. Eigenlijk zijn we onderdeel van een soort hemelse pendeldienst. De uitdaging is : weet wat je opdracht is en waar de Heer je hebben wil. Dan kan door in het vliegtuig naar Azië stappen, maar ook dichtbij huis.”

Bron: http://www.cip.nl/god/december-2015/53327-Ik-dacht-dat-zending-eenrichtingsverkeer-was