Het verhaal van Amit

Toen zijn vrouw zwanger bleek te zijn van hun eerste kind, kon Amit zijn geluk niet op. Hij zou vader worden! Maar het kind bleek ernstig gehandicapt te zijn: vanaf nu rustte er een vloek op zijn gezin, wist Amit. Iedereen zou hen voortaan mijden…

In Bangladesh wordt een handicap als een vloek gezien, kinderen worden in huis opgesloten en soms zelfs verkocht, om voor de eigenaar te gaan bedelen op straat.
Toen een vriend zei dat hij wel een manier wist om van het kind af te komen, voelde Amit een ongekende kracht in zich. Zijn zoon verkopen? Dat nooit! “Ik weet niet waarom ons dit overkomt”, zei zijn vrouw Saba tegen hem, “maar ik weet wel dat dit kind geen straf op onze zonde is. Hij is een zegen van God. Hij is Gods geschenk aan ons! Je moet hem accepteren, Amit.”

Verkoop je kind!
Gaandeweg leerde Amit zijn kind te aanvaarden. Zijn zoon is een lief, aanhankelijk kind. Hij brengt vreugde, vrede en liefde in huis. Als Amit en Saba een meningsverschil hebben, is het hun zoon die hen zonder woorden terugbrengt bij elkaar. Dan staken ze hun gekibbel en sluiten ze vrede omwille van het kind. Hij is werkelijk een zegen.

Het feit dat Amit en Saba hun kind zo liefdevol verzorgen valt op. Iemand vertelt hen ook een gehandicapt kind te hebben. Hij wordt enorm onder druk gezet: ‘Je vrouw heeft dit over jullie afgeroepen! Ga scheiden van haar, verkoop je kind, dan ben je er vanaf!’ “Wat moet ik doen?”, vraagt de man wanhopig. “Wat wij hebben gedaan is eigenlijk heel simpel: we hebben onze armen verlengd”, vertelt Amit. “Dat moet jij ook doen. Zorg voor je kind, dan zul je zien dat alles goed komt. Dan zul je vrede ontvangen.”

Dit verhaal is waargebeurd en verfilmd door Joyodhoni Media, tv-producent en partner van 3xM in Bangladesh. Het programma heeft veel losgemaakt en bemoedigt ouders om voor hun gehandicapte kind te gaan zorgen.