Periodieke schenking

Uw gift verandert levens

Periodieke schenking

Draag structureel bij aan het zendingswerk van 3xM met een periodieke schenking. Met een periodieke schenking geeft u 3xM zekerheid voor de toekomst. Op basis hiervan kunnen we voor een aantal jaar doorrekenen welke steun we zullen ontvangen.

In een schriftelijke overeenkomst legt u vast welk bedrag u jaarlijks voor minimaal vijf jaar wilt schenken. 3xM heeft een ANBI-status. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar en 3xM hoeft geen schenkingsrecht af te dragen. Met een periodieke schenking profiteert u van het maximale belastingvoordeel: er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Schenkt u meer dan 1.000 euro per jaar aan 3xM? Dan kunt u aangeven welke specifieke projecten u wilt ondersteunen. Geef uw voorkeur aan in een persoonlijk gesprek.

Wilt u ons periodiek ondersteunen? Vul de overeenkomst in en stuur het getekende formulier, plus een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar Stichting 3xM, Postbus 2510, 3800 GB Amersfoort.

Hebt u vragen over periodiek schenken? We helpen u graag!
Neem contact op met Dick Tillema (d.tillema@3xm.nl, 033 - 286 41 03).