3xM-duurzaamheidsstatement

We geloven dat God de mens heeft gemaakt en dat de mens het meest kostbare is dat Hij gemaakt heeft. We willen in lijn met de Bijbel God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat geeft ons als 3xM de verantwoordelijkheid om in wijsheid en liefde om te gaan met alle mensen die Hij ons heeft toevertrouwd. We willen er aan bijdragen dat deze mensen tot ontplooiing komen. Hen aanmoedigen zonder hen uit te putten. En genieten van de talenten die Hij in elk mens heeft gelegd.
 
We geloven dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat Hij de aarde aan ons heeft gegeven om als goede rentmeesters te gebruiken. We willen genieten van al het moois dat God in de schepping heeft gelegd en er ook voor zorgen dat de generaties na ons ook net als wij van de aarde kunnen genieten. Daarom willen we zorgvuldig omgaan met alle schaarse bronnen die de aarde bevat. Niet meer gebruiken dan nodig is. Niet meer dan ons redelijkerwijs toekomt.
 
We geloven dat God mensenharten aanraakt. En in lijn met de Bijbel willen we bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie, zodat elk mens op aarde de Heer Jezus leert kennen. Dat is het meest duurzame en het meest kostbare wat een mens op aarde kan bereiken. Daarom willen we ons met passie inzetten voor christelijke media in onze projectlanden. We willen op voet van gelijkwaardigheid met onze partners omgaan en zorgvuldig omgaan met het hart van onze kijkers. Om de doelstelling te bereiken is geld nodig. We willen op verantwoorde manier omgaan met de middelen die gevers ons toevertrouwen.