3xM breidt werkveld uit naar Somaliërs

De Somalische bevolking past uitstekend in het werkveld van het Amersfoortse 3xM, dat zich richt op evangelisatie in moeilijk bereikbare landen. Onder de Somalische bevolking vind je vermoedelijk slechts enkele honderden christenen. Het aantal is lastig te bepalen, want het is gevaarlijk om openlijk christen te zijn. De hoogste tijd dus volgens 3xM om een boodschap van hemelse hoop te brengenen discipelen te maken.

Waar 3xM zich in haar beginjaren richtte op allerlei landen, is de koers in de loop van de tijd gewijzigd naar de moeilijk bereikbare landen zoals de landen in West-Afrika, Centraal-Azië, Pakistan, Bangladesh en Afghanistan. Een groot deel van de bevolking van deze landen kent Jezus nog niet. Nu voegt zij de Somaliërs aan dit rijtje toe. “We kregende Somaliërs jarengeleden op ons hart nadat we een gift ontvingen met de opdracht om nieuwe gebieden te onderzoeken,aldus directeur Martien Timmer. ‘God heeft een bedoelingmet dit volk. Maar hoe bereik je mensen in een omgeving waar zoveel gevaar is? Er kunnen vrijwel geen evangelisten naartoe, ze zullen direct worden vermoord. Daarom past dit landen deze bevolking in onze visie: wij brengen het evangelie via internet, social media en televisie in moeilijk bereikbare landen. Het is onderzocht dat de geschatte ruim 17–20 miljoen Somaliërs in het land zelf en daarbuiten zeer goede toegang hebben tot internet, en ze zijn dol op nieuws. Hier ligt onze kracht en onze meerwaarde.’

3xM kwam in contact met een lokale organisatie die haar werk doet onder de Somaliërs. Vorig jaar is een pilot begonnen met het evangeliseren via social media. Deels wordt dat gedaan door het geschikt maken van bestaande radioprogramma’s voor social media, en deels worden nieuwe programma’s ontwikkeld. Ook wordt er technische training aan het team gegeven om zelf inhoud voor de programma’s te maken. ‘Het belangrijkste is dat we iemand hebben gevonden die nazorg kan verlenen. Maar de reacties op social media tijdens de pilot waren al zo overweldigend dat er snel nazorgmedewerkersbij moeten’, zegt Timmer. ‘Het vinden van zo’n team is een grote uitdaging. Ook christenen in de diaspora, buiten Somalië, worden vervolgd. Zodra bekend wordt dat iemand Jezus volgt, wordt hij uitgestoten en met de dood bedreigd. Zelfs in Nederland komen Somalische christenen in het geheim bij elkaar omdat de sociale druk vanuit de gemeenschap zo groot is, dat niemand mag weten waar ze mee bezig zijn. Dus iemand die nazorg gaat verlenen aan Somalische christenen loopt ook gevaar.Dat geeft wel aan hoe nodigdit project is.’Het plan voor de komende jaren is de samenwerking en nazorg ter plekke uitbreiden en meer programma’s te ontwikkelen voor social media en internet.Fondsen zullen onder particulieren en fondsen in Nederland en ook daarbuiten worden geworven, en ook gebed wordt gevraagd aan allen die hart hebben voor de Somaliërsin Afrika en daarbuiten. Timmer: ‘Er is veel werk te doen, maar er is ook heel veel te behalen. We brengen een boodschap van hoop en bevrijding door Jezus Christus aan een volk dat Hem vrijwel niet kent. Watzou het mooi zijn als hier verandering in komt!’Al 40 jaar brengt 3xM het evangelie via tv, internet en social media in moeilijk bereikbare landen, zoals Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Centraal-Azië, West-Afrika en Somalië. Al 40 jaar bereikt 3xM miljoenen mensen met een boodschap van liefde en bevrijding door Jezus Christus.Al 40 jaar heeft 3xM heeft oog voor kleurrijke levens en verhalen, voor de bijzondere wegen die God met mensen gaat. Voor een hoopvolle toekomst!


Noot voor de redactie:
Martien Timmer, directeur 3xM, is beschikbaar voor een interview.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Milaine de Roos, Manager Communicatie & Fondsenwerving, tel.033 286 4103, mobiel 062011 0829,m.deroos@3xm.nl.