10 jaar dorpenproject Pakistan

Het dorpenproject, het project waarin we filmvoorstellingen laten zien, is een werkelijk uniek initiatief. Het gaat niet alleen om het vertonen van films, maar nog veel meer om het veranderen van levens door Jezus Christus!  

Filmvoorstellingen zijn een uitstekende methode om in contact te komen met onbereikte gemeenschappen, die bestaan uit mensen die misschien analfabeet of minder goed opgeleid zijn, of gewoonweg niet in aanraking komen met de Bijbel. Door dit bijzondere project krijgen mensen op een boeiende manier een dieper begrip van Jezus Christus, verschillende Bijbelse personages en Gods woord.

Deze films hebben de kracht om levens te veranderen als mensen hun vertrouwen stellen op Jezus Christus als hun Heer. Gesterkt in hun geloof vinden ze vervolgens aansluiting bij hun lokale kerk en delen ze het Evangelie graag met anderen.
Eén zo’n inspirerend verhaal is dat van Farzana Basharat – een hardwerkende moeder van vier kinderen. Ondanks haar analfabetisme hebben zij en haar man, een straatventer, ijverig gewerkt om hun twee oudste kinderen een medische opleiding te geven.

Farzana nam actief deel aan verschillende filmvoorstellingen en nam de films met enorme interesse in zich op, waardoor ze meer over Jezus Christus ontdekte. Haar standvastige geloof is nu beloond met de gave van genezing die God haar heeft geschonken. Farzana blijft de kennis die ze uit deze films heeft gehaald delen en bidt regelmatig voor de mensen om haar heen. Ze is een invloedrijke kracht geworden in het begeleiden van vele mensen naar het worden van trouwe discipelen van Jezus Christus.