Pakistan

Home » Waar werken we? » Pakistan

90 miljoen Pakistanen leven in slechte omstandigheden. Ze hebben geen voedsel, onderdak of scholing. Ze leven in armoede en kunnen niet lezen of schrijven. Slechts 1,5% van hen is christen. Er is een beperkte godsdienstvrijheid, wat onder andere betekent dat wij geen televisieprogramma’s mogen uitzenden op televisie. Er is een groot aantal radicale moslimgroepen actief: christenen en andere minderheden vormen vaak een doelwit voor aanvallen.

Omdat we geen programma’s mogen uitzenden op televisie, leggen we contact met lokale voorgangers. We maken met hen afspraken voor de organisatie van filmvoorstellingen in de dorpen. Daar kunnen we direct nazorg geven. Ook laten we de programma’s zien op social media, waar we mensen oproepen om te reageren. Ons werk heeft impact!

Sinds 2006 werken we samen met een lokale partner die christelijke films en programma’s produceert en vertoont. Zij vertalen ook bestaande films naar de lokale taal. De films baseren we op de gelijkenissen van Jezus. Pakistaanse jongeren spelen de gelijkenis na in hun eigen cultuur. Dit maakt de films heel populair! Zeker ook voor het grote aantal mensen dat niet kan lezen.

Veel Pakistaanse dorpelingen hebben dankzij de voorstellingen hun leven aan Jezus Christus gegeven. Hier zijn we zeer dankbaar voor!

3xM in Pakistan

Ervaringen uit Pakistan