Pakistan

Home » Waar werken we? » Pakistan

Mensen in Pakistan hebben een beperkte godsdienstvrijheid. Christenen in Pakistan hebben het daarom zwaar, maar we kunnen hen bemoedigen. We tonen filmvoorstellingen in dorpen, hebben contact via social media en bieden nazorg.

In Pakistan mogen we geen tv-programma’s uitzenden, daarom werken we met deze aanpak. Ondanks dat we beperkte mogelijkheden hebben, merken we dat ons werk impact heeft! We danken God dat Hij het mogelijk maakt dat we in een land als Pakistan kunnen werken.

3xM heeft veel steun nodig om dit werk voort te zetten. Mogen we ook op uw steun rekenen?

Welke problemen zijn er in Pakistan?

80 miljoen Pakistanen leven in slechte omstandigheden. Ze hebben geen voedsel, onderdak of scholing. De mensen leven in armoede en kunnen niet lezen en schrijven. Pakistan heeft ook te maken met natuurrampen en corruptie.

Daarnaast is een groot aantal radicale moslimgroepen actief. In Pakistan gelooft slechts 1,5% van de bevolking in God. Christenen en andere minderheden vormen vaak een doelwit voor aanvallen. Wanneer politici en leiders voor hen opkomen, moeten ze vrezen voor hun leven.

3xM in Pakistan

De televisiezenders in Pakistan staan helaas niet open voor het uitzenden van 3xM-programma’s. Daarom leggen we contact met lokale predikanten. We maken met hen afspraken voor de organisatie van filmvoorstellingen in de dorpen.

Sinds 2006 werken we samen met een partner die christelijke films en programma’s produceert en vertoont. Ook vertalen zij bestaande films in de lokale taal.

De afgelopen tijd heeft onze partner in Pakistan nieuwe dramafilms geproduceerd. Deze hebben zij gebaseerd op de gelijkenissen van Jezus. Pakistaanse jongeren spelen de gelijkenis na in hun eigen cultuur. Dat maakt de films erg populair bij de bevolking! Op deze manier spreken we, zonder direct te evangeliseren, tóch de jongeren aan.

Tot nu toe hebben al meer dan 60.000 dorpelingen een voorstelling gezien. Voor mensen die de Bijbel niet kunnen lezen is een film een geweldig middel om over God te horen!

Veel Pakistaanse dorpelingen hebben dankzij de voorstellingen hun leven aan Jezus gegeven. Hiervoor willen we God danken!

Zoals ook te lezen in het 3xM Jaarverslag 2018 hebben onze filmvoorstellingen in de dorpen ruim 22.000 bezoekers getrokken. Het aantal Facebook-reacties verdubbelde ten opzichte van vorig jaar: meer dan 24.000. Dit zijn vooral ‘likes’.

!

De partnerorganisatie is van plan jaarlijks 150 dorpen te bezoeken. Ze gaan filmvoorstellingen voor kinderen organiseren en workshops geven aan vrouwen en zondagsschoolleraren.

Onze partner is ook gestart met social media. Op dit moment houdt één team de social media bij. Het plan is om dit in de toekomst met een groter team op te pakken. In 2019 wil de partner ook graag weer eigen producties maken.

Ervaringen uit Pakistan