Bangladesh

Home » Waar werken we? » Bangladesh

In Bangladesh hebben de meeste mensen -hoe arm ook- een televisie in huis. De bevolking verlangt naar bemoediging en steun. 3xM voelt zich geroepen om juist in dit land tv-programma’s uit te zenden die hoop brengen.

We zenden in Bangladesh wekelijks dramaseries uit via een van de bekendste nationale tv-zenders. In dit islamitische land is evangeliseren moeilijk, maar het lukt om met dramaseries over maatschappelijke problemen tóch over de Bijbelse normen en Gods liefde te vertellen. Op deze manier laten we in Bangladesh zien hoe zegenrijk een leven met God is!

Welke problemen zijn er in Bangladesh?

Bangladesh is een van de armste landen ter wereld. Veel mensen leven in grote armoede. Door corruptie en onmacht verandert weinig aan deze situatie. In Bangladesh is minder dan 1% van de inwoners christen.

Als gevolg van armoede kent Bangladesh veel sociale problemen:

  • Kinderarbeid en kinderhandel
  • Corruptie
  • Seksuele intimidatie
  • Zuurgooien
  • Ongelijke man/vrouw-verhoudingen

Dankzij onze partnerorganisatie hebben we prime time zendtijd op een nationaal veelbekeken dramakanaal.

Onze programma’s hebben een hoge kwaliteit en gaan altijd over sociale onderwerpen die mensen raken, zoals zuurgooien, uitbuiting, seksueel misbruik en corruptie.

We geloven dat onze boodschap geloofwaardigheid krijgt als christenen samenwerken. In Bangladesh duurde het bijna twee jaar om kerkleiders met succes tot elkaar te brengen, dit heeft een mooie samenwerking opgeleverd.

Onze lokale partner is verantwoordelijk voor de productie van programma’s. Het mediateam werkt samen met lokale producenten, cameratechnici, acteurs, redacteuren en het tv-station. Vrijwilligers van de gezamenlijke kerken zorgen voor de nazorgactiviteiten. Dit is belangrijke manier om persoonlijk met kijkers in gesprek te gaan.

Slechts 1 procent van de bevolking is christen, maar onze programma’s trekken wekelijks veel kijkers.  Elke aflevering gaat over belangrijke maatschappelijke thema’s die we verbinden met de boodschap van God. Deze dramaserie is met veel enthousiasme ontvangen.

We horen bemoedigende reacties. Zo zag een vrouw het programma over uitbuiting van kinderen en nu stuurt zij haar eigen aangenomen kind naar school. Ze heeft besloten het kind niet meer als huisslaaf te gebruiken en niet meer onaardig tegen het kind te zijn.

Voor de dramaserie worden 54 nieuwe afleveringen geproduceerd. Deze afleveringen gaan we uitzenden op TV en internet. Rond feestdagen zenden we speciale thema-producties uit. Ook gaan we door met nazorgactiviteiten, inzet van sociale media en verdere opbouw van de website.

Ervaringen uit Bangladesh