Vrouwen in Bangladesh worden zwaar onderdrukt

Vrouwen hebben in Bangladesh een lage positie. Van jongs af aan worden de meisjes in Bangladesh drie deugden bijgebracht: geduld, opoffering en het accepteren van hun minderwaardige positie. Ze worden door mannen geïntimideerd en krijgen in het openbaar seksueel getinte opmerkingen te horen.

In Bangladesh geldt bijvoorbeeld dat als een vrouw slachtoffer is geworden van vrouwenhandel en weer thuis komt, dat haar familie haar afwijst. En als de familie haar toch accepteert, zullen de buren hen niet meer steunen. Daarnaast wordt een buitenechtelijk kind nooit geaccepteerd, zelfs niet door de eigen ouders. Deze kinderen worden ‘kind van de regering’, zegt de wet. Ze worden dan opgenomen in een liefdadigheidsinstelling of een staatweeshuis.

Opkomen voor vrouwenrechten
Towhida Khondker is advocate en komt op voor de rechten van vrouwen en kinderen. “In ons land zijn mannen en vrouwen volgens de wet gelijk”, vertelt Khondker. “We hebben bovendien veel wetten die vrouwenrechten beschermen. Maar het probleem is de uitvoering van die wetten’. Een ander probleem is het lage onderwijsniveau. Door gebrek aan kennis maken vrouwen geen aanspraak op hun rechten. “Het is hier bijvoorbeeld heel normaal om vrouwen seksueel te intimideren. Er is wetgeving om dit aan te pakken, maar die wetten worden niet gevolgd.”

Problemen aan de kaak stellen via media
Het is nodig dat mensen goed geïnformeerd worden. Via de media kunnen problemen aan de kaak gesteld worden en vooroordelen uit de weg worden geruimd. 3xM zendt in samenwerking met een partnerorganisatie in Bangladesh wekelijks dramaseries uit via een van de bekendste nationale  dramazenders NTV. Maatschappelijke misstanden zoals zuurgooien en vrouwenhandel komen aan bod. De kern: voor God is elk slachtoffer waardevol en voor elke dader is er vergeving.

Kom in actie!
Om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen in dit land – waar minder dan 1% van de inwoners christen is en zending erg moeilijk wordt gemaakt – hebben we úw hulp nodig. Wilt u ons helpen, met uw gebed én met uw gift? Helpt u de blijde boodschap te verkondigen? Steun het werk van 3xM.

Op de Nederland Zingt Dag op 22 april 2017 voert EO-Metterdaad actie voor het TV-project van 3xM in Bangladesh! Het thema van deze dag is ‘Bouw Uw Koninkrijk’. Ontmoeten wij u op deze dag?