Viering 100e aflevering ‘Uddipon’ in Bangladesh

Afgelopen week werd de uitzending van de honderdste aflevering ‘Uddipon’( bemoediging) gevierd in Bangladesh. Aanwezig hierbij was het hele partnerteam uit Bangladesh, 3xM en leiders van de betrokken kerken.

Christelijke TV
Evangeliseren in een van de grootste moslimlanden is moeilijk, maar het lukt om dramaseries uit te zenden over maatschappelijke problemen waarin Bijbelse normen en Gods liefde aan bod komen. Op een laagdrempelige manier probeert 3xM, in samenwerking met lokale partners, kijkers te vertellen van het evangelie.

Samenwerken met kerken
3xM vindt het belangrijk om in samenwerking met de lokale kerken het evangelie te verspreiden. De samenwerking is gebaseerd op Johannes 17.

Wanneer kerken samenwerken, is de kans op gezamenlijke zendtijd groter. 3xM vindt eenheid van kerkleiders belangrijk, vanwege de geloofwaardigheid van de boodschap van het evangelie. Daarom brengen wij leiders van kerken bij elkaar, die zonder onze komst nooit met elkaar in gesprek zouden gaan.

Het kost vaak veel tijd voor een samenwerking als deze eenmaal staat. Er kan soms jaren overheen gaan. Tijdens deze viering werd laten zien dat samenwerken mogelijk is! Leiders van de baptisten, rooms-katholieken, evangelische gemeenten, etc.; vele denominaties waren vertegenwoordigd.

Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in mij, en ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U mij gezonden hebt.
Joh. 17:21.