Stichting 3xM: Japan en Afghanistan, dat zijn onze wensen voor 2018

 

Meer landen veroveren met ‘de 3xM-methode’. Dat is misschien wel de juiste samenvatting van de plannen van 3xM voor het nieuwe jaar. De afgelopen jaren heeft de zendingsorganisatie een goede focus gevonden: via het aankaarten van lokale sociale problematiek wordt de link gelegd met de Bijbel en de God van de Bijbel.

Vaak gebeurt dat door een sociaal probleem in drama na te spelen, met waar dat mogelijk is een expliciete verwijzing naar de Bijbel. Tijdens de nazorggesprekken, telefonisch en via social media, wordt dan verder doorgepraat over het Evangelie.

Roodgloeiend
Het is een methode die werkt, zegt directeur Martien Timmer. Dat blijkt wel uit de cijfers en de ervaringen van de partners. In Ivoorkust stond de telefoon na afloop van de nieuwe serie familieserie Heartbeat roodgloeiend en vroeg een vooraanstaande imam om een bijbel. In een niet nader te noemen land in Centraal Azië waar 3xM onderwerpen aankaart als het kidnappen van bruiden en kinderloosheid, werden uitzendingen via YouTube maar liefst 4 miljoen keer bekeken. In dat land zijn door deze uitzendingen nu vier huisgemeenten ontstaan. De uitzendingen op de nationale televisiezender in Bangladesh worden ook vanuit buurlanden goed gevolgd. Overigens is er ook een land waar 3xM aanwezig is, waar geen tv-uitzendingen plaatsvinden. Daar worden bijbelfilms vertoond in dorpen, waar de bevolking massaal op af komt.

Dankzij de opkomst van social media worden de uitzendingen van 3xM vaak gedeeld en wordt er via mail en facebook op gereageerd. Het is nu zaak om daar een goed georganiseerde nazorg aan te koppelen, die door de kerken wordt opgepakt, vertelt directeur Timmer. Ook dat is een goed voornemen voor 2018.

3xM-methode
Een zeer belangrijk onderdeel van de ‘3xM-methode’ is het bij elkaar brengen van kerkleiders. Zonder de steun van meerdere kerken begint de zendingsorganisatie niet aan een project. Het is nogal eens voorgekomen dat kerken voor het eerst met elkaar aan één tafel zaten dankzij 3xM.

Gevraagd naar Timmers’ droom voor de toekomst, zegt hij meteen: “Japan”. In dat land zou 3xM dolgraag willen uitzenden. Maar er is haast geen land in de wereld waar het christendom zo afwezig is en waar de cultuur zo gericht is op harmonie en loyaliteit. “De afgelopen 100 jaar is haast elke missionaire arbeid in Japan vruchteloos gebleken”, vertelt Timmer, “maar dankzij mijn laatste bezoek aan dat land, heb ik toch weer hoop gekregen. We hebben iemand gevonden die begrijpt wat wij bedoelen en die de Japanse cultuur kent en waardeert. Hij gaat drie programma’s maken die uitgezonden kunnen worden via internet. Daarnaast ben ik druk bezig de kerkleiders van de Japanse kerken om de tafel te krijgen.”

Wensland
En tweede ‘wensland’ is Afghanistan. Een land dat totaal verstoken is van het christelijk geloof. 3xM heeft een partner gevonden die daar al 25 jaar christelijke radio-

programma’s maakt. “Deze organisatie maakt daarnaast ook ‘talking-head-tv’ zoals wij dat noemen, pratende hoofden op tv”, vertelt Timmer, “en wij kunnen daar iets aan toevoegen met een dramaserie. Wij hopen van harte dat die samenwerking echt iets gaan opleveren voor het Afghaanse volk.”

Op naar 2018. Met een breed draagvlak van kerken en met partners die steeds beter georganiseerd zijn en sociale misstanden in hun land creatief weten aan te kaarten met tv-programma’s die kwalitatief ook beter worden. 3xM heeft een trouwe achterban die dit werk steunt en in haar gebed draagt. Maar bovenal: 3xM weet zich afhankelijk van de goede God die wil dat allen behouden worden.