SMS ‘HOPE’ naar 4333!

30 sep 2016
3xmadmin
1059
0

3xM zou erg geholpen zijn als u ons wilt steunen door een sms te sturen naar 4333 met daarin het woord  ‘hope’’ of één van onze anderen woorden, zoals  ‘impact’ of ‘media’. Door een sms te sturen, steunt u ons met € 3,- en worden de normale kosten voor het verzenden van een sms gerekend. Direct na het verzonden sms’je ontvangt u een bedank-sms, waarmee wij bevestigen dat het bericht is ontvangen.

Omschrijving van de actie
Stichting 3xM is een internationale zendingsorganisatie die christelijke  tv-programma’s uitzendt in West- Afrika, Centraal-Azië, Pakistan en Bangladesh. De programma’s worden gemaakt door lokaal  getrainde partnerorganisaties die de cultuur goed kennen. De programma’s van 3xM gaan over sociale noden in de plaatselijke samenleving, zoals het kidnappen van bruiden in Centraal Azië, zuurgooien in Bangladesh en Hiv/Aids in West-Afrika. In de programma’s vertellen slachtoffers en daders hun verhaal en wordt een christelijk alternatief geboden.3xM  roept deelnemers op om een sms te sturen naar 4333 met daarin het woord  ‘hope’’ of één van onze anderen woorden, zoals  ‘impact’ of ‘media’. Door een sms te sturen, steunt de deelnemer 3xM met € 3,- en worden de normale kosten voor het verzenden van een sms gerekend. Direct na het verzonden sms’je ontvangt de deelnemer een bedank-sms, waarmee wij bevestigen dat het bericht is ontvangen.

De sms’jes voor 3xM naar het nummer 4333 worden verwerkt door Geef Mobiel. Geef Mobiel is onderdeel van de Verenigde Fondsenwervende Instellingen, de landelijke branchevereniging voor Goede Doelen, VFI. Deze sms-dienst voldoet aan de Sms gedragscode en de Reclamecode sms-dienstverlening.

Algemeen

 • De sms-actie is georganiseerd voor deelnemers van 16 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
 • 3xM behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
 • Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.

Gebruik gegevens

 • Alle gegevens die 3xM verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld worden.
 • De gegevens worden verzameld ten behoeve van 3xM . Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet verstrekt aan derden.
 • 3xM  zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het SMS-en gebruikte telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie, het werk van 3xM  en andere mogelijkheden te bespreken om de tv-programma’s van 3xM  te steunen.
 • Afmelden voor verder telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek, of stuur door een e-mail met uw telefoonnummer en het verzoek ‘geen telefonische benadering 3xM naar info@3xm te sturen.
 • Eventuele e-nieuwsbrieven van 3xM worden alleen aan het e-mailadres van een deelnemer gestuurd, indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
 • 3xM  is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.

Aansprakelijkheid

 1. 3xM en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit- of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 2. Meer specifiek is 3xM  niet aansprakelijk:

– voor de inhoud van de uitnodiging van deelnemers via social media-kanalen om ook te sms’en en eventueel daaruit voortkomende schade;

– voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in het netwerk, computer hardware of software van welke aard dan ook, die tot gevolg heeft dat ten onrechte donaties sms’jes worden verstuurd of worden verrekend door de provider;

– voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Artikel 4 Diversen

 • Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal 3xM een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Spelregels

 • De deelnemer doet mee aan de sms-acties van 3xM  door een sms met de woorden ‘ hope’, ‘media ‘ of impact’ te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een bedank-sms. Met deze sms zal eenmalig het bedrag van de donatie bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.
 • De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn exclusief de telefoonkosten.
 • Dit is geen abonnementsdienst. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan je ouders of verzorgers.
 • Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.
 • Voor het uitvoeren van deze dienst werkt 3xM samen met GEEF-mobiel, een onderdeel van VFI, de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen.
 • Het bedrag wordt rechtstreeks aan 3xM afgedragen. De opbrengsten voor 3xM  zijn als volgt: je donatie incl. btw, minus de kosten van de operators incl. btw (= +/- 12 %).
 • Deze dienst voldoet aan de Sms Gedragscode en Reclamecode sms-dienstverlening.