Persbericht: Meer dan 5,5 miljoen reacties op werk 3xM

Amersfoort – 28 april 2022: 3xM presenteert donderdag 28 april haar Jaarverslag over 2021. Wat opvalt, is de enorme toename in het aantal bereikte mensen in de moeilijk bereikbare landen: 148 miljoen mensen bekeken de berichten van de Amersfoortse stichting op social media, de video’s op YouTube, de televisie-uitzendingen of bezochten de filmvoorstellingen. Er kwamen meer dan 5,5 miljoen reacties op dit werk, waardoor de lokale nazorgteams erg druk waren. Er werden maar liefst 94.000 betekenisvolle gesprekken gevoerd en meer dan 7.000 mensen besloten om Jezus Christus te gaan volgen.

Directeur Martien Timmer voelt zich gezegend met dit resultaat: “In dit eerste jaar van onze droom en ambitie om in 2030 1.000.000 discipelen geestelijk thuis te laten komen, kan ik niet anders dan me verheugen over de geweldige resultaten die God ons heeft geschonken in 2021. Ondanks de voortdurende spanning rond Covid-19 in de vorm van lockdowns en andere lokale restricties, zijn onze partners onvermoeibaar doorgegaan met de verspreiding van het Evangelie. Daarnaast zagen we een tien jaar lange inspanning om in Japan te gaan werken, tot bloei komen nu we een Japanse partner hebben gevonden die met ons de uitdaging aan wil gaan om het Evangelie ook in Japan te verspreiden. Het was een prachtig jaar en we kunnen niet anders dan vol verwachting uitkijken naar wat God in 2022 gaat doen.”

Het werk van 3xM werd mede mogelijk gemaakt door het gebed en de financiële steun van haar trouwe achterban in binnen- en buitenland.

Timmer: “We zijn dankbaar dat we zo’n grote groei hebben mogen zien in ons werk. We zien de nadruk in het werk verschuiven van het maken van berichten en programma’s, naar nazorg en discipelschap. We willen die miljoenen reacties allemaal beantwoorden, opvolgen en deze mensen verder begeleiden. Na hun bekering wordt discipelschap een levenslang proces. Daar helpen we mensen mee totdat zij in een geestelijk thuis komen, bijvoorbeeld een lokale kerk of online gemeenschap. Dat is onze focus voor de komende jaren. Om dat te realiseren is het nodig dat we ook komend jaar doorgroeien. Het afgelopen jaar stemt ons hoopvol dat dat gaat lukken.”

Download het Jaarverslag en het Publieksverslag.

Directeur Martien Timmer is beschikbaar voor interviews. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Milaine de Roos, Manager Communicatie & Fondsenwerving via m.deroos@3xm.nl of 06 – 201 10 829.