Wie zijn we?

Home » Over 3xM » Wie zijn we?

3xM is een Nederlandse zendingsorganisatie. In ons bestuur is de brede samenwerking met de kerken in Nederland vertegenwoordigd. 

Directeur
M. Timmer AA

Voorzitter
Drs. G. Taute RA RC
Christelijke Gereformeerde kerk
Organisatieadviseur SBI

Secretaris
Dr. Ir. L.G.H. Fortuijn (plv. voorzitter)
Protestantse Kerk in Nederland
Verkeersadviseur Turbo Traffic Solutions

Penningmeester
Drs. W.A. van Ginkel RA
Christelijke Gereformeerde Kerk
Directeur Bedrijfsvoering bij Leger des Heils Amsterdam

Leden
Dr. Jos Strengholt
Anglicaanse kerk
Algemeen lid

Mw. B. van der Toren-Lekkerkerker MA
Anglicaanse kerk
Mission education and consultancy

Medewerkers en vrijwilligers

Op het kantoor van 3xM in Amersfoort werken we met een enthousiast team. Onze organisatie heeft verschillende afdelingen, waar elke medewerker en vrijwilliger zijn talenten kan inzetten. Het vaste team bestaat uit:

 • Martien Timmer – Directeur
 • Annet Meester – Directiesecretaresse
 • Bea Achterbergh – Hoofd Fondsenwerving & Communicatie
 • Lisanne van der Beek – Medewerker Fondsenwerving & Communicatie
 • Jacqueline Dam – Relatiemanager
 • Dick Tillema – Hoofd Beheer
 • Tanja Kok – Medewerker Financiële Administratie

3xM is erg dankbaar voor de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers hebben hun eigen werkplek op ons kantoor en worden actief betrokken binnen de organisatie. Ze hebben een volwaardige plek binnen het team en krijgen veel ruimte voor eigen initiatief.

 • Anneke den Harder – Communicatie & Fondsenwerving
 • Albert KuitDonateursadministratie
 • Michelle Colijn – Donateursadminitratie
 • Sita Wijma – Communicatie
 • Arno Bruins – Fondsenwerving NL
 • Piet van der VeenVeiligheid en ICT
 • Bram Wijnveenafdeling Beheer
 • Hanneke van den Hout – Standbemanning
 • Ira van Dijk – Standbemanning

Ook hebben we een aantal vrijwilligers die zich inzet voor de internationale fondsenwerving.

 • Jetty Koopman – Secretaresse Internationale Fondsenwerving
 • Piet Achterbergh – Fondsenwerving Canada
 • Arend Neuteboom – Fondsenwerving USA
 • Oeds de Jager – Fondsenwerving Canada
 • Dick Klein Hesselink – Project Pakistan

Comité van aanbeveling

Het werk van 3xM wordt gedragen door een brede achterban van betrokken donateurs, kerken, stichtingen en ook door leden van een comité van aanbeveling. Zij verbinden hun naam aan onze organisatie en geven daarmee hun vertrouwen in en betrokkenheid op ons werk aan. Daar zijn we zeer dankbaar voor!

 • Henk N.D. Binnendijk – Protestantse Kerk Nederland
 • Drs. M. den Boer- Neele – Protestantse Kerk Nederland
 • Ds. P. Boomsma – Protestantse Kerk Nederland
 • Ds. O. Bottenbley – Baptistengemeente
 • Drs. J.A. van Delden – Nederlands Gereformeerde Kerk
 • Prof. dr. J. Douma – Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • Ds. J. Eschbach – Protestantse Kerk Nederland
 • J.J. Frinsel – Pinkstergemeente
 • C.A.J. Goedhart – Volle Evangelie Gemeente
 • Dr. Ir. J. van der Graaf – Protestantse Kerk Nederland
 • Hans L.J. Keijzer – voormalig algemeen secretaris EZA
 • Ds. Joh. Lukasse – voorheen BEZ/België
 • Mr. H.P. Medema – Vergadering van Gelovigen
 • Ev. A.P. van de Sande – Vrije Evangelische Gemeente
 • Prof. dr. ir. E. Schuurman – Nederlands Gereformeerde Kerk
 • Ds. A. van der Veer – voorzitter Evangelische Omroep
 • Prof. dr. W.H. Velema – Christelijk Gereformeerde Kerk
 • T. Westerbeek – Zelfstandig tekstschrijver en bladenmaker

Vanuit het 3xM team

Hoe ervaren bestuurders, medewerkers en vrijwilligers het om zich in te zetten voor 3xM? En wat maakt dat het comité van aanbeveling 3xM een warm hart toedraagt? U leest hier enkele persoonlijke verhalen.

Ga naar de vacature-pagina