Wie zijn we?

Home » Over 3xM » Wie zijn we?

3xM is een Nederlandse zendingsorganisatie. In ons bestuur is de brede samenwerking met de kerken in Nederland vertegenwoordigd. 

Directeur
M. Timmer AA

Voorzitter
Drs. W.A. van Ginkel RA
Christelijke Gereformeerde Kerken
Directeur Bedrijfsvoering bij Leger des Heils Amsterdam

Secretaris
Vacant

Penningmeester
Drs. G. Taute RA RC
Protestantse Kerk in Nederland
Zelfstandig organisatieadviseur

Leden
Mw. B. van den Toren-Lekkerkerker MA
Anglicaanse kerk
Mission education and consultancy

Vacant

Medewerkers en vrijwilligers

Op het kantoor van 3xM in Amersfoort werken we met een enthousiast team. Onze organisatie heeft verschillende afdelingen, waar elke medewerker en vrijwilliger zijn talenten kan inzetten. De namen van de medewerkers en vrijwilligers die contact met de programma’s in het buitenland hebben kunnen we niet aan u voorstellen. Het overige team bestaat uit:

 • Martien Timmer – Directeur
 • Janine van der Kaaij – Directiesecretaresse
 • Milaine de Roos – Manager Communicatie & Fondsenwerving
 • Bori van Braam van Vloten – Medewerker Internationale Communicatie
 • Ink Bouma – Medewerker Communicatie & Fondsenwerving
 • Arianne van Middendorp – Medewerker Communicatie & Fondsenwerving
 • Jacqueline Dam – Relatiemanager
 • Hanneke Hordijk – Marketeer
 • Dick Tillema – Manager Bedrijfsvoering
 • Mieke Vermeulen – Medewerker Financiële Administratie

3xM is erg dankbaar voor de hulp van enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers hebben hun eigen werkplek op ons kantoor en worden actief betrokken binnen de organisatie. Ze hebben een volwaardige plek binnen het team en krijgen veel ruimte voor eigen initiatief.

 • Michelle Colijn – Communicatie & Fondsenwerving
 • Corrie van de Visch – Communicatie & Fondsenwerving
 • Marion Vorage – Communicatie & Fondsenwerving
 • Arno Bruins – Fondsenwerving Nederland
 • Koen Hoekstra – Videobewerking
 • Piet van der VeenVeiligheid en ICT
 • Bram Wijnveen – AO/IC
 • Ira van Dijk – Standbemanning

Ook hebben we een aantal vrijwilligers die zich inzet voor de internationale fondsenwerving.

 • Arend Neuteboom – Fondsenwerving USA
 • Oeds de Jager – Fondsenwerving Canada
 • Gerrit Bril – Fondsenwerving Singapore
 • Korstiaan van der Wilt – Fondsenwerving Noorwegen

Comité van aanbeveling

Het werk van 3xM wordt gedragen door een brede achterban van betrokken donateurs, kerken, stichtingen en ook door leden van een comité van aanbeveling. Zij verbinden hun naam aan onze organisatie en geven daarmee hun vertrouwen in en betrokkenheid op ons werk aan. Daar zijn we zeer dankbaar voor!

 • Henk N.D. Binnendijk – Protestantse Kerk Nederland
 • Drs. M. den Boer- Neele – Protestantse Kerk Nederland
 • Ds. P. Boomsma – Protestantse Kerk Nederland
 • Ds. O. Bottenbley – Baptistengemeente
 • J.J. Frinsel – Pinkstergemeente
 • C.A.J. Goedhart – Volle Evangelie Gemeente
 • T. Westerbeek – Zelfstandig tekstschrijver en bladenmaker
 • Dr. Ir. J. van der Graaf – Protestantse Kerk Nederland
 • Hans L.J. Keijzer – voormalig algemeen secretaris EZA
 • Ds. Joh. Lukasse – voorheen BEZ/België
 • Mr. H.P. Medema – Vergadering van Gelovigen
 • Ev. A.P. van de Sande – Vrije Evangelische Gemeente
 • Prof. dr. ir. E. Schuurman – Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Ds. A. van der Veer – Christelijk Gereformeerde Kerken