Onze droom | Ons werk onder de Somaliërs

Onze ambitie en droom is om 1.000.000 mensen met de boodschap van Jezus Christus via moderne media geestelijk thuis te brengen voor 2030. Dat is nogal wat! Als je het echter vergelijkt met de 3 miljard mensen die Jezus Christus nog niet kennen, is het slechts een begin. We kunnen dit ook niet allemaal zelf. Onderdeel van deze droom is dat mensen die tot geloof komen in de landen waar wij werken, zelf ook andere mensen het Evangelie vertellen en op deze manier andere mensen tot geloof laten komen.

Een mooi voorbeeld hiervan kreeg onze Somalische partner van een Somalische vluchteling in Indonesië.

“Vroeger was ik een magere man, vol verdriet en zorgen, terwijl ik islamitische theologie studeerde…op een dag kocht ik een klein boekje bij een kraampje langs de weg in Mogadishu. Het bevatte uittreksels uit de Bijbel, zoals Spreuken, de Bergrede, de gelijkenissen van Jezus en de Psalmen 23, 46 en 91. Na het lezen kwam ik tot het besef dat de Bijbel de uiteindelijke openbaring is…een grote verandering kwam over mij. Ik stopte met mijn rituele gebeden.”


[Na zijn vertrek uit Somalië kwam hij in een vluchtelingenkamp in Indonesië terecht]


“Ook al was het leven in het kamp moeilijk en erg druk, mijn 2,5 jaar daar was een tijd van grote geestelijke groei met verdieping van de kennis van de Bijbel…ook al werkten andere Somalische vluchtelingen mij tegen, de Heer beschermde mij…Hij liet mij zien dat niemand mij uit Zijn hand kon rukken. Psalm 46 was mijn leidraad voor het gebed…later verhuisde ik naar een grote stad en sloot me aan bij een plaatselijke kerk. Ik werd gedoopt. De meeste leden van die kerk zijn voormalige moslims net als ik. De Heer zegende mij met een 2e generatie Somalische Christen vrouw…elke avond leid ik een Messenger groep met jonge Somalische Christenen die in Arabische landen wonen zonder kerken. Ik leer hen bidden en help hen de Schrift beter te begrijpen.