Noodkreet uit Afghanistan

Afgelopen week ontvingen we van onze partner in Afghanistan een noodkreet. De situatie in dit land is zoals je ongetwijfeld weet, verschrikkelijk en wordt met het uur nijpender.

Bid mee voor het Afghaanse volk, voor onze partner, de familie en de medewerkers.

“Beste familie en vrienden,

Met een bezwaard hart schrijf ik u om te bidden voor Afghanistan. De situatie verslechtert met het uur nu de regering in handen is gevallen van de Taliban. Ik weet nog hoe de Taliban 25 jaar geleden Afghanistan binnenvielen. Vandaag herhaalt de geschiedenis zich. Ik heb met Afghanen in het land gesproken en er heerst veel angst, vrees en hopeloosheid. De meeste gesprekken die ik met Afghanen heb eindigen met tranen.

Bid alstublieft voor de kinderen die wees worden, de vrouwen die hun man verliezen, de jongeren die hun leven verliezen, de jonge meisjes (vanaf 12 jaar) die door de Taliban worden meegenomen om onder dwang te worden uitgehuwelijkt, en het hele land dat uit elkaar aan het vallen is.

Te midden van dit alles is onze bediening nog belangrijker geworden. De laatste keer dat de Taliban Afghanistan veroverden, kende mijn familie Jezus niet. Vandaag is het onze levensmissie om Jezus bekend te maken, koste wat het kost.

Moge de Heer Zijn gemeente bouwen ondanks dat de “wereld wijkt”, in het geloof dat Hij de belofte  “Hij zal oorlogen doen ophouden tot aan het einde der aarde” in vervulling zal gaan wanneer de harten van de mensen (inclusief de Afghanen) worden getransformeerd (Psalm 46).

Bid alstublieft voor ons en voor Afghanistan. We hebben uw gebeden en uw steun nodig.”