Nieuws uit Pakistan

In Pakistan werken we al jaren met name via filmvoorstellingen in dorpen. Doordat we direct nazorg kunnen geven, zijn op deze manier duizenden mensen tot geloof gekomen. Ook doen we veel via social media en internet.

We gaan de komende tijd een nieuw pilotproject opstarten (een nieuw project in kleine vorm) met een nieuwe partner en een nieuwe taalgroep in Pakistan. Wil je bidden voor Gods leiding hierin, een goede samenwerking met de partner en voor de mensen in die specifieke taalgroep?

We zijn daarnaast dankbaar dat de verplichte registratie als non-profit organisatie voor onze partner is goedgekeurd voor een periode van 2 jaar (2021 en 2022). Dat is heel goed nieuws, want de eisen vanuit de overheid zijn hoog (zo moet onder andere worden verantwoord welke activiteiten worden uitgevoerd en waar de financiering vandaan komt).