Jubileumfeest luidt koerswijziging 3xM in

8 mei 2019
Lisanne van der Beek
530
0

Onze directeur Martien Timmer zet zich al dertig jaar in voor 3xM. Om via uitzendingen Gods boodschap van liefde en hoop te brengen in huiskamers over de hele wereld. Miljoenen levens zijn aangeraakt. Net zoveel redenen voor dankbaarheid! En… 3xM verdiept zich. ‘Het gaat nu ook om het discipelen van mensen.’  

Martien heeft maar liefst 250 reizen voor 3xM gemaakt; dat is zo’n vier jaar van zijn leven (ruim 1400 dagen). Zijn vrouw Wilma heeft hem dus heel wat jaren moeten missen, maar ze heeft hem altijd onvoorwaardelijk gesteund. ‘Ook daar ben ik dankbaar voor’, zegt Martien. ‘Het is voor ons nooit een offer geweest. Want je krijgt er zoveel voor terug!’

Miljoenen mensen
Jaarlijks bereikt 3xM meer dan 20 miljoen mensen in 14 landen. Dat vertaalt zich in duizenden reacties per jaar van mensen uit de hele wereld, die geraakt zijn door uitzendingen van 3xM. Martien noemt een voorbeeld, van een moslim uit Kaboel (Afghanistan): ‘Ik wil meer weten over Jezus. Kunt u mij helpen?’ Dat raakt me. De nood is hoog.’

Koerswijziging
3xM gaat onverminderd door met het brengen van Gods boodschap van liefde en hoop in iedere huiskamer. Wel vindt er de komende jaren een verdieping plaats. Aanhakend op Mattheüs 28:19 zegt Martien: ‘We willen niet alleen het evangelie verkondigen, maar mensen ook discipelen. Dit betekent meer nazorg. We gaan nog meer programma’s uitzenden, die helpen bij het volgen van Jezus.’

Meer internet
Ook gaat 3xM in moeilijk toegankelijke gebieden, waar geen kerken zijn of waar het moeilijk is om bij elkaar te komen, virtuele gemeenschappen creëren. Christenen kunnen bijvoorbeeld online dan toch samenkomen. ‘Sowieso zullen we vaker gaan inzetten op internet en sociale media’, zegt Martien.

Japan
Een ander speerpunt van 3xM is onderzoek doen naar de mogelijkheden om in Japan meer het Evangelie te verkondigen. Niet alleen via de tv, maar ook via diverse online kanalen. In Japan is slechts 1% van de bevolking christen. Het is een land waar harmonie vooropstaat. Maar ook het buitensluiten van alles wat vreemd is, waaronder het in zijn ogen westerse christelijke evangelie.

‘Gebed, een goede voorbereiding en het werven van financiën om kansen optimaal te benutten, zijn dus belangrijk. Maar we doen het graag. Want Gods liefde sluit ook Japanners in!’, aldus Martien, enthousiast en onvermoeibaar als altijd.