Jarige 3xM viert feest met volop kleur

3xM viert feest! 3xM komt al 40 jaar de huiskamers binnen. Miljoenen mensen horen het evangelie via televisie, internet en sociale media. Het jubileumthema is ‘Oog voor kleur’.

“3xM heeft een kleurrijke geschiedenis. Veel veranderingen vonden plaats, maar onze missie is nog steeds dezelfde”, zegt Martien Timmer, directeur van 3xM. “We laten het evangelie van Jezus Christus klinken in het buitenland. Ook houden we nog steeds vast aan de principes van Gods Woord. We zoeken bijvoorbeeld telkens de samenwerking met lokale kerken, omdat we geloven dat God door eenheid heen wil werken.”

3xM werkt in moeilijk toegankelijke landen, zoals Afghanistan, Centraal-Azië en West-Afrika. Onze programma’s gaan meestal in op actuele sociale en maatschappelijke onderwerpen van het betreffende land, zoals corruptie, zuuraanvallen, aids, verslaving en huiselijk geweld. Dit gebeurt via dramaseries. Iedere uitzending is in de eigen taal en cultuur van een land. Daartoe werkt 3xM nauw samen met lokale partners.

Waarom ‘oog voor kleur’? Wij geloven dat ieder mens uniek en kostbaar is, ieder met zijn eigen verhaal: kleurrijke levens. God spreekt tot hen op verschillende manieren. Elke keus voor Jezus getuigt dan ook van de creatieve leiding van Gods Geest. Dat zorgt voor kleurrijke momenten. “Maar 3 miljard mensen kennen Jezus nog niet. Daarom gaat 3xM voorlopig nog wel even door met haar werk”, aldus Martien Timmer. We zien dus uit naar een kleurrijke toekomst waarin meer mensen Jezus leren kennen.

3xM ontstond veertig jaar geleden binnen de EO met het oog op ‘evangelische communicatie wereldwijd’. Door de mediawet werd de organisatie losgekoppeld. Werkte 3xM eerst in ‘makkelijke’ landen zoals België, Swaziland en Roemenië, later schoof 3xM met haar werk op naar het zogenoemde 10/40 raam; naar moeilijk toegankelijke landen. Lag de focus eerst op uitzendingen via televisie alleen; nu wordt Gods boodschap van hoop en liefde verspreid via televisie, sociale media en internet.


Noot voor de redactie:
Martien Timmer, directeur 3xM, is beschikbaar voor een interview.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Milaine de Roos, Manager Communicatie & Fondsenwerving, tel.033 286 4103, mobiel 062011 0829,m.deroos@3xm.nl.