Jaarverslag 2016: Ruim 43 miljoen kijkers in Bangladesh!

2016 was een bewogen jaar voor 3xM. In landen waar de meerderheid van de bevolking moslim is, mochten we ook dit jaar gratis onze programma’s uitzenden op de meest vooraanstaande kanalen. Het televisiekanaal in Bangladesh schat dat onze dramaserie over geheel 2016 ruim 43 miljoen keer is bekeken. En op onze programma’s in West-Afrika kwamen meer dan 125.000 reacties binnen.

Uit impactonderzoeken blijkt dat programma’s die actuele onderwerpen in de samenleving in Bijbels perspectief plaatsen goed bekeken worden en grote impact hebben op kijkers. Het Woord van God wordt heel praktisch gekoppeld aan het leven van alledag en landt in de harten van mensen. Ook blijkt dat drama goed werkt. Doordat de kijkers meegenomen worden in het verhaal gaan zij zich identificeren met de hoofdpersoon. Deze manier van storytelling (gelijkenissen) paste Jezus ook toe in zijn onderwijs. Kijkers vertellen hoe hun leven is veranderd. Een kijker in Centraal-Azië zegt: “Nu zie ik pas de waarde van het christelijke geloof. Jullie hebben een boodschap van hoop en toekomst voor mensen. Het is een wonder om te zien hoe God een hart kan veranderen en redding brengt.

In 2016 realiseerden onze partners ruim 46.000 minuten gratis zendtijd en werkten vrijwilligers 3.575 uren. Wat is het wonderlijk dat er in landen met een meerderheid aan moslims zoveel gratis zendtijd gegeven wordt. Én wat is het mooi om te zien dat mensen in Nederland achter onze doelstelling staan en zich daar vrijwillig voor inzetten in een tijd dat vrijwilligerswerk terugloopt.

In 2016 is ook een nieuw strategieplan voor de komende vijf jaar vastgesteld. Bekijk hier het beleidsplan 2017-2021.

Verwonderd zijn we over Gods weg met 3xM in 2016 en vol vertrouwen op een God die wonderen doet, gaan wij 2017 in.

Bekijk hier het jaarverslag van 2016