Indrukwekkend Ondernemersevent 22 maart jl.

Vaak wordt werk in Gods Koninkrijk gezien in de vorm van taken als preken, zingen in de kerk of evangeliseren op de hoek van de straat. Maar dit kan niet iedereen doen. Toch kunnen we gezanten van Christus zijn. Als we in Lucas 7:1-10 lezen hoe de oudsten onder de Joden Jezus smeekten om de knecht van een slaaf te genezen vanwege diens liefde en bijdrage aan Gods volk, dan zien we hoe zelfs degenen die geen actieve taak in of rondom de kerk hebben, kunnen bijdragen aan de bouw van Gods huis.

Het is vanuit dit perspectief dat wij bij 3xM onze achterban zien. Omdat een aanzienlijk deel van onze financiering afkomstig is van ondernemers, erkennen we dat de impact die onze partners kunnen maken in hun actieve verspreiding van het Evangelie te danken is aan de steun van ondernemers en zakenmensen. Het leek ons daarom passend om ondernemers – zowel nieuwe als bestaande supporters van 3xM – kennis te laten maken met de impact die zij (kunnen) hebben op de uitbreiding van Gods Koninkrijk door te werken vanuit hun gave om zaken te doen.

Op 22 maart 2022 organiseerden we ons eerste Ondernemersevenement van het jaar. Drieëndertig ondernemers kwamen bijeen om te horen over het werk dat onze partner doet om het Evangelie te verspreiden onder de mensen in de Hoorn van Afrika.

Onze partner uit de regio was ook aanwezig op het evenement en deelde hun persoonlijke verhaal over wat het betekent om Jezus te verkiezen boven de dominante (islamitische) godsdienst in hun land. Hun verhalen over verstoting van familie en land lieten de aanwezigen versteld staan over de mate van opoffering die het accepteren van Jezus met zich meebrengt voor de mensen in deze regio. Onze partner (en vele anderen zoals zij), die hun nationaliteit is ontnomen en hun familie die contact met hen weigert, is een gevoel van isolement waar weinigen van ons in westerse samenlevingen aan gewend zijn.

Ondanks bovengenoemde uitdagingen blijft onze partner vastbesloten om hun werk voort te zetten, wetende dat de Schrift belooft dat “een ieder die huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers heeft verlaten omwille van mijn Naam, honderdvoudig zal ontvangen en het eeuwige leven zal beërven.” (Mattheüs 19:29 – HSV).

Het was een indrukwekkende avond. De datum voor het event in het najaar is op dit moment nog niet bekend. Houd onze nieuwsbrief in de gaten hiervoor!