In memoriam: Hans Eschbach

Afgelopen dinsdag is Hans Eschbach op 70-jarige leeftijd overleden. Hans maakte onderdeel uit van ons comité van aanbeveling en schreef regelmatig columns voor ons magazine ‘In Beeld’.

“Met al zijn enthousiasme wist Hans met wijsheid zijn standpunten helder te maken. Daarin vervulde hij een brugfunctie tussen de bestaande kerk en de vernieuwing die hij vanuit de Bijbel wilde vormgeven. Hij voelde zich heel betrokken bij werk van 3xM en dacht graag mee over betrokkenheid van kerken in Nederland. Als ik aan mijn gesprekken met Hans denk, dan spraken we al snel over Jezus en zending. Zijn passie voor verkondiging verbond ons. Hoe anderen daar ook tegen aan keken binnen de kerk, Hans bleef vasthouden aan de persoonlijke relatie met God. En hoe avontuurlijk dat met Hem mag zijn, zeker als je gelooft dat Hij alles kan. Ook vandaag heeft ieder van ons dat nodig. Onze condoleances voor zijn vrouw en zijn kinderen”.

Namens heel 3xM, Martien Timmer