Hoop en liefde in een donkere regio

Sinds een tijd werkt 3xM aan een pilot in een regio met een specifieke vorm van boeddhisme. Helaas kunnen we vanwege de veiligheid niet specifieker ingaan op welke regio dit precies is. Het is een regio waarin men gelooft in o.a. animisme. Wat opvalt is de verbondenheid hiervan met het occulte en de wereld van slechte geesten. Het is donker – concepten als zonde en verlossing door God zijn hier niet te vinden. Wel spreekt men over barmhartigheid en opstanding, maar dan in een hele andere context dan hoe wij die gebruiken. Het lastige is dat deze woorden heel anders overkomen als wij mensen vertellen over de liefde van Jezus Christus. Pas als mensen kennismaken met het christelijk geloof dan gaan ze ontdekken dat het iets heel anders inhoudt dan het omkopen van geesten en goden om gunsten te krijgen. Een bijzonder lastige wereld om in te werken dus!

Het duurt twee tot vier jaar nadat ze zeggen Christus te leren kennen, voordat mensen beter begrijpen wat we geloven. Bij sommigen duurt dat zelfs meer dan tien jaar. Omdat er veel druk wordt uitgeoefend door de omgeving en er vaak een vloek wordt uitgesproken over de bekeerling (en zijn familie) door de sjamaan, keert naar schatting 50% van de mensen weer terug naar hun originele religie. Het is ons verlangen om ook in deze geestelijk donkere regio de boodschap van hoop en liefde door Jezus Christus te laten klinken! Bid mee voor wijsheid, inzicht en doorbraken in het benaderen van deze mensen in evangelisatie en discipelschap.