Kwetsbare vrouwen wereldwijd

Home » Doe mee! » Kwetsbare vrouwen wereldwijd

Teveel vrouwen over de hele wereld zijn slachtoffer van o.a. seksueel- of huiselijk geweld, prostitutie, zuurgooien, bruidkidnappen. Wereldwijd zien onze partners ‘kwetsbare vrouwen’ als een thema en gebruiken ze dit onderwerp om in tv-programma’s het evangelie te vertellen. Een boodschap van hoop te brengen naar vrouwen.

In Efeze 5:25 staat: “Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven”. Er wordt hier een vergelijking getrokken tussen de liefde die mannen voor hun vrouwen hebben en die Christus voor Zijn kerk heeft. Dat gaat heel diep!

Wilt u eraan bijdragen dat vrouwen weer naar zichzelf in de spiegel durven kijken? Dat ze zichzelf zien zoals God hen ziet, als prachtige vrouwen, geschapen tot eer van Hem?

In veel landen tellen vrouwen helemaal niet mee. Mishandeling, misbruik, gedwongen prostitutie en vrouwenhandel komen veel voor, met name onder de arme bevolking.

De jonge Fatzaha kan erover meepraten. Zij kwam in handen van een vrouwenhandelaar en werd uitgebuit in buurland India.

Ze vluchtte en werd opgevangen door de politie, maar daarna keek niemand meer naar haar om. Ze moest anderhalf jaar (!) wachten in opvangkampen. Pas daarna kon ze terug naar haar thuisland. Deze verschrikkelijke periode had grote gevolgen voor haar gezondheid, lichamelijk én psychisch.

Lees meer over Bangladesh Lees meer over Centraal-Azië

Steun 3xM nu!

3xM wil doorgaan met het uitzenden van wekelijkse televisie programma’s om thema’s als zuurgooien, sexuele intimidatie en vrouwen/kinderhandel aan de kaak te stellen. Dat kan alleen met uw steun. Maak vandaag uw bijdrage over. Alvast hartelijk dank!

iDEAL donatie Automatische Incasso