Hoop voor vrouwen in Bangladesh

Home » Help mee! » Hoop voor vrouwen in Bangladesh

Te veel meisjes en vrouwen in Bangladesh kijken liever niet in de spiegel. Erger nog. Door de vreselijke littekens in hun gezicht wil niemand hen meer zien. Vaak krijgen zij geen werk, gaan zij niet trouwen en zijn ze niet meer welkom in de familie.

Wilt u eraan bijdragen dat deze meisjes weer in de spiegel durven kijken? Dat ze zichzelf zien zoals God hen ziet, als prachtige vrouwen, geschapen tot eer van Hem?

Vrouwen tellen helemaal niet mee in Bangladesh, een van de armste en meest corrupte landen ter wereld. Mishandeling, misbruik, gedwongen prostitutie en vrouwenhandel komen veel voor, met name onder de arme bevolking.

De jonge Fatzaha kan erover meepraten. Zij kwam in handen van een vrouwenhandelaar en werd uitgebuit in buurland India.

Ze vluchtte en werd opgevangen door de politie, maar daarna keek niemand meer naar haar om. Ze moest anderhalf jaar (!) wachten in opvangkampen. Pas daarna kon ze terug naar Bangladesh. Deze verschrikkelijke periode had grote gevolgen voor haar gezondheid, lichamelijk én psychisch.

Lees meer over Bangladesh

Steun 3xM nu!

3xM wil doorgaan met het uitzenden van wekelijkse televisie programma’s om thema’s als zuurgooien, sexuele intimidatie en vrouwen/kinderhandel aan de kaak te stellen. Dat kan alleen met uw steun. Maak vandaag uw bijdrage over. Alvast hartelijk dank!

iDEAL donatie Automatische Incasso