God opent deuren, zelfs daar waar je het niet verwacht!

Open Doors heeft deze week de nieuwste ranglijst christenvervolging uitgebracht. In de top 5 staat wederom Noord-Korea op nummer 1. Daarna volgen (2) Afghanistan, (3) Somalië, (4) Libië en (5) Pakistan.
In twee van de landen, Afghanistan en Pakistan, zendt 3xM christelijke televisieprogramma’s uit. In deze landen, waar de islam het voor het zeggen heeft en christenen weinig tot geen ruimte krijgen om openlijk het geloof te belijden, is het mogelijk om via televisie het evangelie te verkondigen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Daar waar je het niet verwacht, is Hij in staat om deuren te openen en mensen te vertellen van Zijn liefde. Met alle gevolgen van dien.

Deze ranglijst zet ons weer stil bij wreedheden waar medechristenen dagelijks mee te maken hebben, in welk land dan ook. Met elkaar zijn we één Lichaam en als één lid lijdt, lijden alle leden mee (1 Kor. 12:26). Bid mee voor hen, en voor het zendingswerk – dat de boodschap van Gods hoop en liefde over alle grenzen bekend zal worden.