Drie keer zoveel impact moeilijk bereikbare landen

3xM presenteert woensdag 28 april haar jaarverslag over 2020. Wat opvalt is de toegenomen impact in de landen waar zij werkt: 3xM kreeg meer dan 1 miljoen reacties, likes en shares in 2020: drie keer zoveel als in 2019. Directeur Martien Timmer: “We kijken dankbaar terug op dit uitdagende jaar, waarin we ook nog eens 40 jaar bestonden. Ondanks Covid-19 is ons werk doorgegaan – met meer impact dan ooit! Zo konden we alleen al aan 9 miljoen Somaliërs over Gods boodschap van hoop en liefde vertellen én waren we voor het eerst te zien op nationale televisie in Pakistan.”

Net vóór het uitbreken van de coronapandemie heeft 3xM de lokale teams getraind in social media strategieën – wat een zegen bleek in de rest van het jaar. Alleen de filmvoorstellingen in Pakistan en deels in West-Afrika konden tijdelijk niet doorgaan. Door lockdowns waren mensen meer dan ooit aangewezen op social media, internet en televisie.

We hebben tientallen miljoenen mensen bereikt met onze programma’s. Covid-19 bracht ook kansen: zo zijn in Pakistan door onze partner vijf televisiespotjes gemaakt om de Pakistani hoop te geven in de coronapandemie. Ze zijn uitgezonden op nationale televisie – een unieke gebeurtenis in dit gesloten land – en hebben 371 miljoen views gehad. In Afghanistan hebben we 22.000 online gesprekken gevoerd – in een land met naar schatting slechts 3.000 – 6.000 christenen.

Een ander hoogtepunt zijn de eerste resultaten van de nieuwe projecten. Met onze partner die werkt onder de Somaliërs, hebben we in 2020 twee Facebook pagina’s versterkt, wat leidde tot een bereik van meer dan 9 miljoen Somaliërs. Ook zijn er twee groepen ontstaan waarin Somaliërs online samenkomen rond het Woord. Een nieuw project met social media in een regio met boeddhistische landen leverde in twee maanden al 15.000 volgers op.

Ons werk werd mede mogelijk gemaakt door gebed en financiële steun van onze trouwe achterban. In totaal werd € 1.885.138 aan inkomsten ontvangen. In Nederland werd € 948.897 gegeven, waarvan € 196.220 uit nalatenschappen afkomstig was. Van de 12.437 Nederlandse donateurs gaf 53% met een vaste toezegging zoals een machtiging. Daarnaast was € 932.487,- afkomstig uit Amerika en ontvingen we € 32.910 uit de NOW-2 regeling.

Timmer: “We zijn ontzettend dankbaar dat we zo’n grote groei hebben mogen zien in ons werk ondanks de coronapandemie. Onze uitdaging is nu om die miljoen reacties te beantwoorden en deze mensen verder te begeleiden. Na hun bekering wordt discipelschap een levenslang proces. Daar helpen we mensen mee totdat zij in een geestelijk thuis komen, bijvoorbeeld een lokale kerk of online gemeenschap. Dat zal onze focus worden in de komende jaren. Om dat te realiseren is het nodig dat we doorgroeien”.


Noot voor de redactie:

Het Jaarverslag is hier te vinden.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Milaine de Roos, Manager Communicatie & Fondsenwerving via m.deroos@3xm.nl of 06 – 201 10 829.

3 miljard mensen hebben nog nooit van Jezus Christus gehoord. Al 40 jaar brengt 3xM het Evangelie via moderne media in moeilijk bereikbare landen zoals Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Somalië en regio’s als West-Afrika en Centraal-Azië. Het is onze ambitie en commitment om 1 miljoen mensen via moderne media met de boodschap van Jezus Christus geestelijk thuis te brengen voor 2030.