Blog Dick Tillema – Dicht bij jezelf blijven

Veel van wat we doen is geautomatiseerd gedrag. Typen gaat volstrekt automatisch, net als jezelf aankleden, een deur open doen en een kopje thee zetten. Soms gaat dat automatiseren zo ver dat je je niet eens meer bewust bent van de dingen die je doet. Je rijdt op de snelweg en bent in gedachten verzonken opeens veel verder dan je had gedacht. Zijn we hier al? Of je zet je kopje koffie aan de mond en realiseert je dat het kopje half leeg is, maar je herinnert je niet dat je al een slok genomen had. Sterker nog, je herinnert je ook niet dat je koffie had gezet. Wat aardig van mezelf voor mezelf!

Automatiseren is onmisbaar geworden in ons leven. Om de vaart er in te houden, om verder te komen. Om je te ontwikkelen op al die niet geautomatiseerde gebieden die uitdaging en groei beloven. En in de slipstream van die ontwikkeling komt taal mee. Taal is een prachtig voertuig dat boodschappen van A naar B brengt, dat gevoelens raakt en mee bouwt aan het menselijk bestaan. Taal is voor christenen met name heel belangrijk omdat Jezus het vleesgeworden Woord is. Hij sprak en het was er. En bij elke baby legt Hij weer taal in de mond om zich uit te drukken. Tegelijkertijd waarschuwt God ons voor de tong. Jakobus 3:8,9: ‘Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn’. Hier bij 3xM is de juiste taal ook altijd een voortdurende zoektocht. Hoe brengen we de boodschap van God over aan mensen die er niet mee zijn groot gebracht? Hoe kunnen we hen helpen hun tong op koers te brengen?

Gedrag automatiseren dat beheersen we aardig en dat helpt ons te leven. Hoe makkelijk is het om ook de tong te automatiseren. De taal van onze cultuur te spreken. Zinnen na te zeggen die anderen zeggen. En voordat je het weet heb je dan een zin uitgesproken waar je met vervreemding op terug kijkt. Huh, wat zeg ik eigenlijk? Het valt me op dat er tegenwoordig heel veel happinez-zinnen gebruikt worden. Licht esoterische feelgoodzinnen. Ze liggen makkelijk op de tong en strelen je ego. We hebben het dan over ‘dicht bij je zelf blijven’. We moedigen anderen aan dingen te doen ‘als het goed voelt’. We ‘luisteren naar ons gevoel’. En ‘het moet wel bij me passen’. Of ‘Je moet wel authentiek zijn’.

Fout? Nee. Het ligt er aan wat je met ‘authentiek’ bedoelt. Zoals de Bijbel zegt is niets op zichzelf verwerpelijk. 1 Tim 4:4: ‘Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets daarvan is verwerpelijk’. Het punt is veel meer  het kader waarin je deze opmerking maakt. Over dat kader gaat het vervolg van deze tekst: ‘als het met dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed’. Dus het ligt er maar aan wat je met ‘dicht bij jezelf blijven’ bedoelt. Als je een kind van God bent dat zich laat voeden door het woord van God en door het gebed dan groeien al deze feelgoodzinnen in goede aarde. Letterlijk betekent authentiek ‘eigenhandig gemaakt’. Maar door wie? Wie maakte jou? En wie maakt jou tot jou? Is authentiek ‘eigenhandig door mezelf gemaakt’? Of ‘eigenhandig door God gemaakt’? Dat maakt nogal verschil voor de richting die je je tong op stuurt. Dus be aware, wees waakzaam. Laat de Heilige Geest je vullen en blijf dan vooral dicht bij jezelf!