Blog: Op de knieën voor onze Meester

door Dick Tillema, 3xM

Hoe spreek je iemand aan? Als kind moest ik ‘u’ zeggen tegen mijn ouders, maar dat doen mijn kinderen niet meer. Tegenwoordig is het ‘je’ en ‘jij’ en benadrukken we niet zozeer de vorm, maar meer de intonatie. Fijn dat je ‘je’ zegt, maar ik verlang nog wel het respect dat past bij de relatie tussen ouders en kinderen. En misschien dat mijn kinderen straks glimlachend deze blog erbij pakken. Want de tijden veranderen en tegenwoordig wordt de gelijkwaardigheid van mensen nogal benadrukt. Ouders en kinderen als vrienden van elkaar met bijbehorend taalgebruik.

De cultuur is in beweging. Zo gaat dat. Niet alleen als het gaat om het aanspreken van mensen, maar ook om het aanspreken van God. Vroeger werd mij als gereformeerde jongen vooral eerbied geleerd. God de Vader, de Heere Jezus Christus en de Heilige Geest. Spreken over Vader, Jezus en Geest was veel te plat en stijlloos. Met twee woorden spreken was de norm, ook als het ging om de omgang met God.

De laatste jaren bewegen we ons meer in de evangelische wereld. De Heere Jezus Christus wordt er aangesproken als Jezus en als Heer. Als uitdrukking van intimiteit en relatie. God dichtbij. Hij voor jou, jij voor Hem. Dat heeft zijn waarde. Net als bij mijn kinderen vind ik het belangrijk dat ook de eerbied en het respect bij deze manier van aanspreken overeind blijven. En ik merk dat dat doorgaans heel goed gaat, want evangelische mensen hebben hun Heer lief. Misschien ietsje anders dan ik gewend was vanuit mijn gereformeerde roots, maar in essentie voel je hetzelfde verlangen.

Maar hoe zit het dan met Meester? Jezus noemde zichzelf Meester (Matt 26:18 ‘De Meester zegt: Mijn tijd is nabij’), anderen spraken over Hem als Meester (Luc 10:25: ‘Meester, wat moet ik doen?’) en de discipelen spraken Hem aan als Meester (Marc 4:38 ‘Meester, we vergaan’). Zelfs Judas, de broer van onze Heer Jezus sprak over hem als ‘onze Heer en Meester’. Wat is er gebeurd? Waarom noemen we onze Heer Jezus niet (meer) Meester? Is het woord weggespoeld toen de zuilen neergingen en het gezag uit werd gezwaaid? Heeft het ermee te maken dat we als mensen maar moeilijk buigen? Want Meester heeft alles te maken met leerlingen, onderdanen en gehoorzaamheid.

De wereld heeft het zo nodig dat ze Jezus leert kennen zoals Hij is. Als 3xM brengen wij nogal wat sociale misstanden in beeld. Vrouwen en kinderen die de dupe worden van allerlei vormen van geweld. Families die breken onder het gewicht van foute gewoonten. In die levens is het zo nodig dat Bijbelse normen worden gepresenteerd en gedrag wordt voorgehouden dat door Jezus veranderd is. Misschien leven we wel meer dan ooit in een tijd waarin van ons als christenen wordt gevraagd dat we een voorbeeld zijn. Laten zien en horen dat Jezus niet alleen onze Heer is. Warm en dichtbij. Maar ook onze Meester voor Wie we op de knieën gaan. Nu of straks.

Dick Tillema is medewerker van 3xM.