Na 7 jaar en 7 bezoeken – Wat een zendingsveld is Japan!

Door Martien Timmer, CEO bij Stichting 3xM

Geduld op de proef gesteld
Zeven jaar geleden besloot ik een dag te vasten. Vasten is voor mij een tijd om dichter bij God te komen en Zijn stem te horen. Aan de randen van mijn gebedsveld werd Japan naar voren gebracht. Ook zei God erbij dat het (ontwikkelen van een media project in Japan) tien jaar zou duren.

Zelf vind ik het wat onlogisch dat wij als 3xM (More Message in the Media) in Japan iets zouden moeten opstarten. Het is een duur, goed ontwikkeld land.

3xM is voor het maken van christelijke televisie en social mediaprogramma’s een relatief kleine organisatie. Daarbij komt, dat we eigenlijk geen geld hebben omdat alles aan andere projecten wordt besteed. Ook heeft Japan een heel andere cultuur dan de landen waar de meerderheid moslim is – landen waar onze missie op gericht is en wij ons al bijna 40 jaar op richten.

Ik ben een wat ongeduldig man, die graag resultaat ziet op het werk. Zou je zelf een dergelijke missie aan zo iemand willen geven? Een Amerikaans zakenman zei mij eens: “Een langdurig en taai project moet je juist aan een ongeduldig iemand geven, want die zorgt ervoor dat het project afkomt.” Laat ik dat maar ter harte nemen.

1% van Japanners is christen
Hoe zit het met de geestelijke kant van Japan? Zo’n 1% van de Japanners is christen; Protestant, Rooms Katholiek en Oosters Orthodox samen. De oudste religie is het Shintoïsme, gevolgd door het Boeddhisme. Daarnaast heeft ook het Confucianisme uit China grote invloed in Japan.
Prins Shōtoku (572 – 622 na Chr.) stelde dat de Japans godsdienst als volgt is verdeeld: het Shintoïsme zijn de wortels, het Boeddhisme de stam en het Confucianisme zijn de bladeren.

In dit rijtje mist het christelijk geloof. Volgens sommigen hebben de Nestorianen dat al in de eerste eeuw naar Japan gebracht. De meesten gaan uit van de 16e eeuw toen de Katholieken daar voet aan wal zetten.
Gedurende al deze tijd is dus 99% van de Japanners niet betrokken bij het christelijk geloof, kennen ze Jezus niet als hun Zaligmaker. Wat een zendingsveld ligt daar!

Stapje voor stapje
In maart van dit jaar werden we voorgesteld aan leiders op kerkelijk, media en politiek gebied. Hier mocht ik voor vierhonderd mensen spreken over de missie en visie van 3xM. Gedurende al onze bezoeken werd de nadruk gelegd op de “stapje voor stapje” benadering. Dat is lastig als je geduld al zoveel op de proef is gesteld, maar er is gelukkig in zeven jaar tijd veel voortgang geboekt.

Ook al zijn we nu bijna zeven jaar bezig en zou het inderdaad in totaal tien jaar duren voordat we daar van start gaan, hoeveel tijd is dat vergeleken bij de eeuwigheid?

Waar het om gaat is: durven we God te vertrouwen als Hij ons iets op ons hart legt – en durven we daarnaar te handelen?